Rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar och registrering som serviceproducent

Registrera dig som serviceproducent

Logga in

Rehabiliteringskurserna för vuxna med hjärtsjukdomar är avsedda för personer över 18 år som 

  • har en hjärtsjukdom
  • behöver information, konkreta anvisningar och stöd i sin livssituation och för att klara av vardagen.

Anvisningar för den som vill registrera sig som serviceproducent för rehabiliteringskurser för personer med hjärtsjukdomar finns här:

Rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar kan genomföras på finska och svenska. Registreringen som serviceproducent för den finskspråkiga och den svenskspråkiga tjänsten görs separat. 

FPA uppdaterar avtalen och registreringshandlingarna för rehabiliteringskurserna för vuxna med hjärtsjukdomar. Ändringarna träder i kraft 1.6.2024

Läs mer: Informationsmöte rehabiliteringskurserna för vuxna med hjärtsjukdomarändringarna 16.1.2024 (pdf)

Tidpunkt för registrering som producent av rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar

Registreringen som serviceproducent är öppen fortgående, och således kan serviceproducenterna registrera sig vid den tidpunkt som passar dem. Avtalet mellan FPA och serviceproducenten gäller tills vidare. 

Registreringsområde för rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar

Registreringsområdet för rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar är hela landet. Du kan genomföra tjänsten för alla klienter som är bosatta i Finland oberoende av deras boningsort.

Villkor för registrering som producent av rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar

Läs anvisningarna och villkoren nedan före registreringen. Genom att registrera dig och underteckna avtalet förbinder du dig att tillhandahålla rehabiliteringen på det sätt som anges i avtalet. Villkoren ska uppfyllas från och med registreringstidpunkten.

Avtalsvillkor som gäller till 31.5.2024

Avtalsvillkor som gäller från 1.6.2024

Genom att registrera dig förbinder du dig att mata in uppgifter om kurserna i registreringssystemet och uppdatera dem i enlighet med anvisningen nedan.

Så här registrerar du dig 

Registrera dig som serviceproducent.

Utbildningsmaterial för rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar

Klientantal för rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar

FPA meddelar årligen serviceproducenterna antalet klienter för följande år. Antalet klienter avser det maximala antal klienter för vilka rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar kan ordnas under året i fråga.

FPA uppskattar antalet klienter för år 2024 till 900 finskspråkiga och 30 svenskspråkiga klienter.

I januari 2024 har rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar beviljats till 93 nya klienter.

I tjänsten för sökning av serviceproducent visas de serviceproducenter som redan har registrerat sig som serviceproducenter för rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar.

Servicelöfte

Servicelöfte och anvisningsbrev (pdf) gällande rehabiliteringskurs för vuxna med hjärtsjukdomar, som skickas till klienten som bilaga till FPA:s rehabiliteringsbeslut.

Aktuellt om rehabilitering 

Följ sidan Aktuellt om rehabilitering.

FPA ordnar möten för serviceproducenterna. Läs mer om mötena för producenter av rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar och bekanta dig med materialet för mötena.

Kontaktuppgifter för serviceproducenten

Frågor som gäller avtalet och registreringen kan skickas per e-post till adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi 
Frågor som gäller rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar kan skickas per e-post till adressen kuntoutus_palvelukuvaukset@kela.fi.

Läs mer

Senast ändrad 15.2.2024

Vad tycker du om sidan?