Så här ansöker du reseersättningar och övernattningspenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om reseersättning och övernattningspenning

Du får ersättning för resan i taxin när du beställer resan via det regionala beställningsnumret. Du kan inte söka ersättning för taxiresan i efterhand från FPA. Om du har rest med allmänna färdmedel eller med egen bil ska du söka ersättning i efterhand från FPA. Ersättning för följeslagarens eller familjemedlemmens resekostnader söks med patientens person- och reseuppgifter.

Sök reseersättning i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet.

Sök ersättning
  1. Ansök om reseersättning i MittFPA. Du kan ansöka om ersättning endast för resekostnader relaterade till din egen sjukvård hos MittFPA.
  2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA.
    • Om du söker ersättning för en resa till den privata hälso- och sjukvården eller till den offentliga hälso- och sjukvården dit resan som du gjort med egen bil är över 200 kilometer, ska du till ansökan bifoga intyget för reseersättning (SV 67r) som du har fått vid vårdenheten.
    •  Om du söker ersättning för övernattningskostnader ska du bifoga ett eventuellt intyg för reseersättning (SV 67r). Spara kvitto på kostnader i 6 månader. Kela kan be det till påseende vid behov.
  3. I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stor reseersättning du får.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut ansökningsblanketten Reseersättning, SV 4r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

En kopia duger som bilaga. Spara de kvitton och intyg som gäller resekostnaderna tills du har fått ett ersättningsbeslut. Vid behov kan kvitton och intyg begäras separat när ansökan avgörs.

Ansökningstid

Ansök om ersättning inom 6 månader från resan eller övernattningen.

Läs mer

Senast ändrad 27.5.2024