Vem kan få reseersättningar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vem kan få reseersättning?

Reseersättning kan beviljas för sådana resor som

  • kunden gör ensam
  • kunden gör tillsammans med en följeslagare
  • följeslagaren eller en familjemedlem gör ensam.

Följeslagares resor

Ersättning för en följeslagares resa betalas till den del som kunden och följeslagaren reste tillsammans. En resa som följeslagaren gjort ensam ersätts bara om den börjar eller slutar vid kundens hemadress. Ett exempel på en sådan här situation är om kunden stannar vid vårdenheten och följeslagaren reser tillbaka ensam.

Följeslagarens resekostnader ersätts då vårdpersonalen har ansett att kundens hälsotillstånd förutsätter en följeslagare. I allmänhet kan man ha med sig en (1) följeslagare.

Om behovet av följeslagare är uppenbart behövs det inte någon separat utredning om detta. Behovet av följeslagare är uppenbart t.ex. om kunden är ett barn eller en äldre person i dåligt skick.

Familjemedlemmars resor

En familjemedlems resa kan ersättas om den behandlande läkaren konstaterar att det är nödvändigt att familjemedlemmen deltar i vården. För att en familjemedlem ska få delta i vården måste det alltid motiveras på ett läkarutlåtande eller ett intyg som är utfärdat av hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r).

Ersättning för följeslagares och familjemedlemmars resekostnader betalas enligt vad resan skulle kosta med det förmånligaste färdsätt som står till buds.

Ersättning för följeslagarens eller familjemedlemmens resekostnader söks med patientens person- och reseuppgifter.

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?