Vårdenhet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vårdenhet

I regel får du ersättning för en resa till en vårdenhet som ligger inom ditt eget välfärdsområde. En resa till privat hälso- och sjukvård ersätts förutsatt att det är möjligt att få FPA-ersättning för den vård som du får där, eller om du för vården har fått en betalningsförbindelse eller servicesedel från välfärdsområdet.

Om du har fått en betalningsförbindelse eller en servicesedel från välfärdsområdet betalas ersättning för resan till den vårdenhet där du har fått vård. 

Om du deltar i rehabilitering som ordnas av FPA ersätter FPA i regel resekostnaderna till det ställe där rehabiliteringen ges. Frågor angående ersättning av resekostnaderna utreds i samband med ansökan till rehabilitering. Om det finns begränsningar som gäller ersättningen av resekostnaderna anges detta i rehabiliteringsbeslutet.

Offentlig hälso- och sjukvård

Om du reser till en vårdenhet inom ditt eget välfärdsområde ersätts resan till det ställe där du får vården.

Om du med stöd av valfriheten enligt hälso- och sjukvårdslagen har valt en vårdenhet utanför ditt välfärdsområde ersätts resorna enligt följande: 

  • En resa till primärvården ersätts högst enligt vad det skulle ha kostat att resa till en social- och hälsocentral inom ditt välfärdsområde där heltäckande hälso- och sjukvårdstjänster finns att tillgå.  
  • En resa till specialiserad sjukvård ersätts högst enligt vad det skulle ha kostat att resa till ett universitetssjukhus för ditt välfärdsområde. 

Privat hälso- och sjukvård

I regel får du ersättning för en resa till privat hälso- och sjukvård om det är möjligt att få FPA-ersättning för den vård som du har fått där. Undantagsvis kan du få ersättning för resan även när läkaren på mottagningen utför en åtgärd som hänför sig till behandlingen av en sjukdom. 

Om du för vården har fått en betalningsförbindelse eller en servicesedel från välfärdsområdet betalas alltid ersättning för din resa.   

Om du reser till en privat vårdenhet inom ditt välfärdsområde ersätts resan till det ställe där du fick vården. Om du reser till en privat vårdenhet utanför ditt välfärdsområde ersätts resan enligt följande:

  • En resa till en privat allmänläkares eller tandläkares mottagning ersätts högst enligt vad det skulle ha kostat att resa till den social- och hälsocentral inom ditt eget välfärdsområde som tillhandahåller heltäckande hälso- och sjukvårdstjänster.
  • En resa till en privat specialistläkares eller specialtandläkares mottagning ersätts högst enligt vad det skulle ha kostat att resa till ett universitetssjukhus för ditt välfärdsområde. 
     

Högskolestuderandes resor till studerandehälsovård

FPA ersätter högskolestuderandes resor till studerandehälsovården. Högskolestuderande anlitar Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster och kan få ersättning för resor till sådan primärvård som stiftelsen tillhandahåller.

Resekostnaderna ersätts högst enligt vad resan skulle ha kostat från den studerandes hemadress till närmaste verksamhetsställe där SHVS kan erbjuda den vård som den studerande behöver.  En resa till något annat av SHVS verksamhetsställen kan ersättas om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer att den studerande behöver sådan vård som ges där.  

Läs mer

Senast ändrad 5.2.2024