Belopp och självrisk | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Reseersättningens belopp och självrisk

Du kan få reseersättning av FPA om du reser till en offentlig eller privat hälso- och sjukvårdsenhet och orsaken till resan är

  • sjukdom
  • graviditet
  • förlossning
  • rehabilitering och du har ett rehabiliteringsbeslut från FPA eller den offentliga hälso- och sjukvården.

Läs mer om vilka resor FPA ersätter:

Självriskandelen är högst 25 euro

Du betalar högst en självriskandel på 25 euro för en enkelresa. FPA ersätter kostnader som överstiger självrisken. Om din resa kostar mindre än självriskandelen betalar du hela priset för resan.

Spara kvittot eller en annan tillförlitlig utredning av vilket resekostnaderna framgår (för en taxiresa kvitto över självriskandelen eller motsvarande). FPA kan begära kvittot senare.

Om du reser med egen bil ersätter FPA 0,33 euro/km av den del av kostnaderna som överstiger självriskandelen (25 euro).

Alla resor räknas med i årssjälvrisken, det vill säga takbeloppet för resekostnader

Om de resekostnader som du själv betalar överstiger 300 euro under ett kalenderår betalar du inget för resorna under resten av året. I årssjälvrisken på 300 euro räknas in självriskandelarna för enstaka resor och kostnader som är mindre än självriskerna. Du kan kontrollera självriskbeloppet för resekostnaderna i e-tjänsten MittFPA.

Om du gör resan med egen bil eller med allmänna färdmedel, kom då ihåg att också söka ersättning för resekostnader som är mindre än beloppet av självriskandelen. Också dessa kostnader räknas in i årssjälvrisken. Ersättning ska sökas inom sex månader från den dag då resan gjordes.

Kostnader för taxiresor räknas automatiskt in i årssjälvrisken. Man behöver inte söka ersättning för dem separat.

När årssjälvrisken har nåtts

Från och med 1.1.2023 skickar FPA inte längre separata resekostnadskort som påvisar att årssjälvrisken (300 euro) har uppnåtts.

FPA följer upp årssjälvrisken och förmedlar information om att årssjälvrisken har nåtts till beställningscentralen för FPA-taxi. Då tar taxichauffören inte ut någon avgift för dina resor under resten av året. Du behöver ändå ett intyg över att du har rätt att anlita taxi.

Om självrisken för resan tas ut trots att du har betalat den årliga självriskandelen betalar FPA tillbaka de självriskandelar som inte borde ha tagits ut. Du behöver inte ansöka om återbetalningen separat.

Till skillnad från övriga Finland tillämpar Åland ett fullmaktsförfarande som går ut på att taxi beställs direkt av taxiföretagaren. När årssjälvrisken har uppnåtts informeras kunden om detta i ett beslut om reseersättning. Kunden kan också skriva ut informationen om den betalda självrisken från MittFPA och visa den för taxichauffören.

Senast ändrad 22.4.2021