Rörlighetsunderstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd ersätter de kostnader som uppstår om du tar emot en arbetsplats eller en utbildningsplats som är en förutsättning för sysselsättning långt borta från hemmet. Du kan också få rörlighetsunderstöd om du blir tvungen att flytta på grund av arbetet. Rörlighetsunderstöd betalas av FPA och arbetslöshetskassorna.

Har jag rätt till rörlighetsunderstöd?

Du kan få rörlighetsunderstöd om du ingår ett anställningsförhållande och tar emot en anställning som varar minst 2 månader och

 • arbetsresan tar minst 3 timmar (vid heltidsarbete)
 • arbetsresan tar minst 2 timmar (vid deltidsarbete).

Du får understöd för de faktiska arbetsdagarna samt för semester- eller sjukfrånvarodagar med lön. Rörlighetsunderstöd kan också betalas för arbete utomlands.

Rörlighetsunderstöd betalas om du har fått arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning innan anställningen började. Du kan få rörlighetsunderstöd också om du inte har fått arbetslöshetsförmån till exempel på grund av karens eller väntetid.

Du kan få rörlighetsunderstöd om du flyttar närmare arbetsplatsen på grund av ett arbete som varar minst 2 månader. Arbetsresan ska före flytten vara minst tre timmar per dag vid heltidsarbete eller minst två timmar vid deltidsarbete.

Om du förväntas delta i arbetsrelaterad utbildning för att du ska få ett arbete kan du få rörlighetsunderstöd också under utbildningstid. Det saknar betydelse hur lång utbildningen är eller vem som anordnar den. Resan till utbildningen måste också vara 3 timmar om du ska börja arbeta heltid, eller 2 timmar om du ska börja arbeta deltid. Du kan också få rörlighetsunderstöd om du blir tvungen att flytta på grund av utbildningen.

Rörlighetsunderstöd beviljas inte för allmän utbildning som ger yrkesfärdigheter, för frivilliga studier eller för att skaffa sig yrkesbehörighet, även om dessa leder till sysselsättning.

Hur mycket kan jag få i rörlighetsunderstöd?

Rörlighetsunderstödet är lika stort som grundbeloppet av grunddagpenningen eller arbetsmarknadsstödet. Någon självrisktid finns inte.

Understödet kan betalas till ett höjt belopp om resan till arbetet eller stället för utbildningen är speciellt lång (över 200 km). Förhöjningen är 5,29 euro/dag. Du kan också få rörlighetsunderstöd med barnförhöjning till samma belopp som vid grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Du betalar skatt på rörlighetsunderstödet.

Du kan få rörlighetsunderstöd för högst 5 dagar per vecka. Rörlighetsunderstöd betalas

 • för 30 dagar om du tar emot ett jobb som varar i minst 2 månader
 • för 45 dagar om du tar emot ett jobb som varar i minst 3 månader
 • för 60 dagar om du tar emot ett jobb som varar i minst 4 månader.

Du kan dock få understöd högst tills anställningsförhållandet upphör.

Om du arbetar deltid kan du samtidigt få lön, jämkad arbetslöshetsförmån och rörlighetsunderstöd.

Rörlighetsunderstödet betalas in på ditt konto i efterskott för perioder på 4 veckor. Den första betalningsperioden är 2 veckor. Du ser betalningsdagarna i beslutet om rörlighetsunderstöd.

Jörgen är arbetslös och har arbetsmarknadsstöd. Han får ett arbete i Tammerfors som omfattar 3 dagar i veckan. Det tidsbundna arbetsavtalet gäller för 3 månader. Jörgen bor i Esbo så hans arbetsresa tar över 2 timmar. För att han ska få arbetsplatsen förväntas han delta i rekryteringsutbildning i Tammerfors i fem dagar.

Jörgen får lön för arbetsdagarna och samtidigt jämkat arbetsmarknadsstöd. För utbildningstiden och arbetsdagarna får han rörlighetsunderstöd för sammanlagt 45 dagar. Rörlighetsunderstödets belopp är 37,21 euro/dag och lönen inverkar inte på det.

Marie är arbetslös och bor i Uleåborg. Hon tar emot ett heltidsarbete i Rovaniemi som varar 6 månader. Den dagliga resan skulle ta över 3 timmar, så Marie beslutar att flytta till Rovaniemi. Hon får rörlighetsunderstöd för 60 dagar på grund av flytten.

Så här ansöker du om rörlighetsunderstöd

Om du är medlem i en arbetslöshetskassa ska du skicka blanketten till arbetslöshetskassan.

Om du ansöker om rörlighetsunderstöd hos FPA ska du skicka in ansökan i MittFPA:

 1. Fyll i FPA:s och arbetslöshetskassornas gemensamma ansökan om rörlighetsunderstöd (tyj.fi) och spara blanketten på din dator eller mobila enhet i pdf-format.
  • Spara den tomma blanketten på din enhet. Ansökan ska inte ifyllas direkt i webbläsaren, eftersom en del av uppgifterna då kan gå förlorade.
  • Öppna blanketten i Adobe Reader och fyll i den.
  • Spara den ifyllda ansökan på din enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
 2. Skicka in ansökan i MittFPA:
  • Logga in i MittFPA. Gå till Gör en ansökan.
  • Välj Arbetslöshet och Rörlighetsunderstöd.
  • När du skickar en ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in din ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera dem.
 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Om du inte kan använda MittFPA kan du skicka in din ansökan per post. Spara blanketten på din dator eller mobila enhet och fyll sedan i den. Skriv ut blanketten och skicka den och bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Rörlighetsunderstöd ska sökas senast inom 3 månader från den tidpunkt du vill få det.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Fråga chatbotten eller ring FPA:s kundtjänst.

020 692 230
020 692 230

Senast ändrad 10.6.2024