Så ansöker du om faderskapspenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Sök faderskapspenning i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan

Så här ansöker du om faderskapspenning

 1. Ansök om faderskapspenning i MittFPA.

 2. Skriv i din ansökan när faderskapspenningsperioden ska börja och sluta. 

  Med räknaren för beräkning av vardagar kan du räkna ut slutdatumet för faderskapsledigheten eller antalet faderskapsledighetsdagar under en angiven period. Ange startdatumet för faderskapsledigheten och antalet faderskapsledighetsdagar eller slutdatumet för faderskapsledigheten.
 3. Beloppet av faderskapspenningen grundar sig på dina inkomster. Observera följande:
  • Beloppet av dagpenning beräknas utifrån din årsinkomst. I regel får FPA de uppgifter som behövs från inkomstregistret och försäkringsanstalterna, så de behöver inte meddelas FPA separat. 

  • Om din arbetsgivare betalar lön för den tid du är faderskapsledig ska du i ansökan meddela för vilken tid du får lön. För den här tiden betalas faderskapspenningen till arbetsgivaren. Arbetsgivaren bör i detta fall lämna in en egen ansökan.

  • Om ett nytt barn beräknas födas innan det föregående barnet fyllt 3 år och du ansöker om dagpenning utifrån samma inkomster som senaste gång behöver du inte ange det här i ansökan. Uppgiften syns automatiskt hos FPA då din ansökan behandlas.

 4. Om du tar ut din faderskapsledighet i flera omgångar kan du ansöka om faderskapspenning separat för varje period. Faderskapspenningen för senare faderskapsledighetsperioder beräknas utifrån samma inkomster som för den första faderskapspenningsperioden, även om dina inkomster har förändrats efter det. Du kan samtidigt ansöka också om andra familjeförmåner, såsom föräldrapenning och barnbidrag.

 5. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan – Föräldraförmåner för fäder SV 29ar (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

I regnbågsfamiljer kan en förmån som motsvarar faderskapspenning sökas i MittFPA eller med blanketten Ansökan – Föräldraförmåner för fäder SV 29ar (pdf).

Ansökningstid

Ansök om faderskapspenning då barnet är fött och du vet när du tänker ta ut faderskapsledighet. Ta reda på om din arbetsgivare betalar lön för den tid du är faderskapsledig. Du behöver veta detta när du ansöker om faderskapspenning. Du kan också ansöka om faderskapspenning retroaktivt, men senast inom 2 månader från det att barnet fyllde 2 år eller det har gått 2 år sedan ett adoptivbarn togs i vård. Läs hur man verkställer förskottsinnehållning på faderskapspenningen om du ansöker om faderskapspenning retroaktivt för tidigare år än för det innevarande året.

Om du ansöker om faderskapspenning för tid efter föräldrapenningperioden för ett barn för vilket familjen redan får barnavårdsstöd lönar det sig att lämna in ansökan om faderskapspenning i god tid innan faderskapsledigheten börjar eftersom rätten till barnavårdsstöd måste kontrolleras för tiden med faderskapspenning. När ansökan lämnas in i god tid undviks felaktig utbetalning av barnavårdsstödet.

Kom ihåg

Kom ihåg att informera din arbetsgivare om faderskapsledigheten 2 månader innan ledigheten börjar. Om din faderskapsledighet pågår högst 12 vardagar, ska du informera din arbetsgivare om ledigheten senast en månad på förhand. Fråga din arbetsgivare hur anmälan ska göras och ta reda på om din arbetsgivare betalar lön för faderskapsledigheten.

Om beloppet av din faderskapspenning grundar sig på årsinkomsten får du beslutet tidigast under den månad som föregår den månad då faderskapspenningen börjar betalas ut, d.v.s. då årsinkomsten har beräknats ut.

Om du får lön under faderskapsledigheten kan FPA ge ett beslut om faderskapspenningen först då arbetsgivaren ansökt om faderskapspenning för den period arbetsgivaren betalar lön. Arbetsgivaren kan sällan på förhand ge uppgifter om lönebeloppet under faderskapsledigheten, utan först efter att lönen har betalats ut. Din arbetsgivare kan ansöka om faderskapspenning genom att meddela uppgifterna om lön under faderskapsledigheten i MittFPA för arbetsgivare eller på blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r (pdf). Arbetsgivaren kan också ansöka om vissa FPA-förmåner via inkomstregistret ifall löneprogrammet möjliggör detta. Därtill förutsätts det att arbetsgivaren gett sitt samtycke till användningen av elektroniska beslut.

Om du börjar arbeta eller studera på heltid ska du omgående meddela det till FPA. På så sätt säkerställer du att faderskapspenningen inte utbetalas till ett för stort belopp och du undviker återkrav.

Läs mer