Meddela förändringar till FPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här meddelar du förändringar som inverkar på föräldradagpenningen (beräknad tid före 4.9.2022)

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022
  • adoptivbarnet togs i vård 30.7.2022 eller tidigare.

Moderskapspenning, särskild moderskapspenning och föräldrapenning kan inte längre sökas. Faderskapspenning kan ännu sökas.

Läs mer om de föräldradagpenningar som gäller din familj om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var 4.9.2022 eller senare.

Om du får faderskapspenning eller föräldrapenning ska du meddela FPA

  • om du arbetar vardagar (måndag–lördag). Du kan läsa mer om din rätt att arbeta medan du får föräldradagpenning på webbsidan för förmånen i fråga.
  • om din familj flyttar utomlands
  • om ditt barn flyttar utomlands.

Meddela förändringar i MittFPA. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID. Du kan också ringa FPA:s servicenummer för barnfamiljer. 

Vilka förändringar behöver man inte meddela?

  • Om du arbetar söndagar eller söckenhelger
  • Om du får semesterersättning eller semesterpenning under den särskilda faderskapsledigheten eller föräldraledigheten.

Vanliga frågor: 

Läs mer 

Senast ändrad 3.11.2023

Vad tycker du om sidan?