FPA driver in borgensfordran för studielånet från kunden | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

FPA driver in borgensfordran för studielånet från kunden

När FPA i egenskap av borgensman har betalat studielånet till banken driver FPA in av kunden det belopp som FPA har betalat till banken. På fordran uppbärs 4 procents ränta. FPA meddelar kunden att lånet har överförts till FPA för indrivning.

Om kunden inte kan betala borgensfordran i form av en engångsbetalning, kan hen avtala om betalningen med FPA:s indrivningscenter. Om kunden inte betalar beloppet som engångsbetalning eller i rater till FPA överförs indrivningen till utsökningsmyndigheten. Läs mer om indrivning av borgensfordran på studielån (Privatpersoner).

FPA kan i vissa situationer avstå från att driva in borgensfordran på studielån. Uppmana kunden att kontakta FPA:s indrivningscenter i ärenden som gäller ansökan om betalningsbefrielse (Om FPA).

Läs mer

Senast ändrad 29.6.2023

Vad tycker du om sidan?