FPA driver in borgensfordran för studielånet från kunden | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

FPA driver in borgensfordran för studielånet från kunden

När FPA i egenskap av borgensman har betalat studielånet till banken driver FPA in av kunden det belopp som FPA har betalat till banken. På fordran uppbärs 4 procents ränta. FPA meddelar kunden att lånet har överförts till FPA för indrivning.

Om kunden inte kan betala borgensfordran i form av en engångsbetalning, kan hen avtala om betalningen med FPA:s indrivningscenter. Om kunden inte betalar beloppet som engångsbetalning eller i rater till FPA överförs indrivningen till utsökningsmyndigheten. Läs mer om indrivning av borgensfordran på studielån (Privatpersoner).

FPA kan i vissa situationer avstå från att driva in borgensfordran på studielån. Uppmana kunden att kontakta FPA:s indrivningscenter i ärenden som gäller ansökan om betalningsbefrielse (Om FPA).

FPA anmäler borgensfordringarna till det positiva kreditupplysningsregistret

Det positiva kreditupplysningsregistret är ett register som upprätthålls av Skatteförvaltningen och som innehåller samlad information om privatpersoners krediter och inkomster. Avsikten med registret är att kreditgivare bättre ska kunna bedöma sökandes betalningsförmåga.

FPA anmäler borgensfordringar på studielån enligt lagen om studiestöd till det positiva kreditupplysningsregistret. FPA anmäler även förändringar i skulden som sker under indrivningen till registret. FPA anmäler också när indrivningen upphör. Kunden behöver inte själv lämna uppgifter till registret.

Läs mer

Senast ändrad 10.4.2024