Banker | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Banker

FPA beviljar följande studieförmåner för studerande: studiepenning, statsgaranti för studielån och ränteunderstöd för låginkomsttagare. Högskolestuderande kan dessutom få studielånskompensation eller studielånsavdrag.

Bankerna beviljar studerande studielån utifrån statsgarantin för studielån som beviljats av FPA och förmedlar uppgifter om studielånen till FPA.