Befrielse från betalning av borgensfordran utifrån arbetsoförmåga | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Befrielse från betalning av borgensfordran utifrån arbetsoförmåga 

När studielånet har överförts till FPA för indrivning, kan FPA bevilja kunden befrielse från betalning av borgensfordran för hela studielånet, om båda villkoren nedan uppfylls:

  • kundens genomsnittliga skattepliktiga inkomster överstiger inte inkomstgränsen
  • kunden är varaktigt arbetsoförmögen eller har varit arbetsoförmögen i minst 5 år utan avbrott.

Banken kan säga upp studielånet endast enligt det normala uppsägningsförfarandet, även om de ovan nämnda förutsättningarna för befrielse från betalning uppfylls.

En kund anses vara varaktigt arbetsoförmögen om hen har beviljats en förmån som betalas på grundval av varaktig arbetsoförmåga, som t.ex. sjukpension eller en motsvarande förmån som betalas från utlandet. En kund anses vara arbetsoförmögen om hen har beviljats en förmån som betalas på grundval av arbetsoförmåga, som t.ex. sjukdagpenning eller rehabiliteringsstöd eller en motsvarande förmån som betalas från utlandet. 

Kunden kan ansöka om betalningsbefrielse i MittFPA eller genom att ringa indrivningscentret

Läs mer

Senast ändrad 29.6.2023

Vad tycker du om sidan?