Påvisande av rätt till vård med identitetshandling | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Påvisande av rätt till vård med identitetshandling

En person som är bosatt i ett annat nordiskt land kan med en identitetshandling påvisa sin rätt till medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland.

Personen behöver dock inte vara medborgare i ett annat nordiskt land för att kunna påvisa sin rätt till vård genom att visa upp en officiell identitetshandling. Identitetshandlingen behöver inte ha utfärdats av ett nordiskt land.

Ta en kopia av identitetshandlingen för ansökan om statlig ersättning

Be personen uppge sin adress i bosättningslandet. Ta en kopia av identitetshandlingen för ansökan om statlig ersättning.

Annan identitetshandling som godkänns i bosättningslandet

En person från ett nordiskt land kan också påvisa sin rätt till medicinskt nödvändig vård med någon annan identitetshandling som godkänns i bosättningslandet. Sådana handlingar är till exempel körkort från bosättningslandet som följer EU-standarderna, kort som beviljats av skattemyndigheten och bankkort med foto.

Exempel: rikssvenskt körkort

Rikssvenskt körkort.

Exempel: kort som beviljats av svenska skattemyndigheten

kort som beviljats av svenska skattemyndigheten.

Exempel: rikssvenskt bankkort med foto

Rikssvenskt bankkort med foto.

Senast ändrad 29.9.2023

Vad tycker du om sidan?