Påvisande av rätt till vård med Storbritanniens och Nordirlands kort | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Påvisande av rätt till vård med Storbritanniens och Nordirlands kort

Personer som är sjukförsäkrade i Storbritannien eller Nordirland har rätt till medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland mot en klientavgift. Kunden kan påvisa sin rätt till vård med kort som Storbritannien eller Nordirland beviljat.

Ta en kopia av kortet för ansökan om statlig ersättning

Den offentliga hälso- och sjukvården kan ansöka om statlig ersättning för vårdkostnaderna. Ta en kopia av kortet för ansökan om ersättning.

Så här känner du igen ett kort som beviljats av Storbritannien och Nordirland

Det finns sex olika kort som beviljas av Storbritannien och Nordirland.

Europeiskt sjukvårdskort som beviljats under EU-medlemskapet

Kortet känns igen på stjärnmönstret med texten UK i mitten uppe i kortets högra hörn.

Europeiskt sjukvårdskort som beviljats under EU-medlemskapet. Kortet känns igen på stjärnmönstret med texten UK i mitten uppe i kortets högra hörn.

Europeiskt sjukvårdskort som beviljats under övergångsperioden för EU-utträdet

Kortet känns igen på bokstavskombinationen UK uppe i kortets högra hörn.

Europeiskt sjukvårdskort som beviljats under övergångsperioden för EU-utträdet. Kortet känns igen på bokstavskombinationen UK uppe i kortets högra hörn.

Kortet ”Citizens Rights”

Kortet känns igen på hologrammet och bokstavskombinationen UK uppe i kortets högra hörn och texten CRA i mitten på kortets övre fält.

Kortet ”Citizens Rights”. Kortet känns igen på hologrammet och bokstavskombinationen UK uppe i kortets högra hörn och texten CRA i mitten på kortets övre fält.

Kortet ”Citizens Rights” för studerande

Kortet känns igen på hologrammet och bokstavskombinationen UK uppe i kortets högra hörn och texten CRA i mitten på kortets övre fält. På kortet syns dessutom studielandets identifikationskod efter personens identifikationsuppgifter. Utöver studielandet kan kortet dock också användas i alla andra EU-länder.

Kortet ”Citizens Rights” för studerande. Kortet känns igen på hologrammet och bokstavskombinationen UK uppe i kortets högra hörn och texten CRA i mitten på kortets övre fält. På kortet syns dessutom studielandets identifikationskod efter personens identifikationsuppgifter.

GHIC (Global Health Insurance Card)

Kortet känns igen på bakgrunden med en bild på brittiska flaggan, hologrammet i kortets övre högra hörn samt bokstavskombinationen UK.

GHIC (Global Health Insurance Card). Kortet känns igen på bakgrunden med en bild på brittiska flaggan, hologrammet i kortets övre högra hörn samt bokstavskombinationen UK.

GHIC (Global Health Insurance Card) som är avsett för dem som bor i Nordirland

Kortet är blått och uppe i kortets högra hörn syns bokstavskombinationen UK.

GHIC (Global Health Insurance Card) som är avsett för dem som bor i Nordirland. Kortet är blått och uppe i kortets högra hörn syns bokstavskombinationen UK.

Vad tycker du om sidan?