Påvisande av rätt till vård med pass | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Påvisande av rätt till vård med pass

En person som vistas tillfälligt i Finland kan med ett pass påvisa sin rätt till medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Ett pass duger som intyg över rätt till vård om personen är bosatt i ett annat nordiskt land eller Australien.

Passet behöver inte vara utfärdat av bosättningslandet.

Observera! Personer bosatta i Storbritannien och Nordirland kan inte längre visa sin rätt till vård med passet efter 1.1.2021.

Personer som är bosatta i Australien

En person som är bosatt i Australien kan påvisa sin rätt till vård antingen med ett australiensiskt pass eller ett pass som beviljats av något annat land och som anger obegränsad rätt att bo i Australien. Om personen har något annat än ett australiensiskt pass och passet inte har en anteckning om obegränsad rätt att bo i Australien, måste personen utöver passet visa upp ett Medicare-kort för att påvisa sin rätt till vård. Läs mer om Medicare-kortet (humanservices.gov.au, på engelska).

Ansökan om statlig ersättning

Be personen uppge sin adress i bosättningslandet. Ta en kopia av passet för ansökan om statlig ersättning.

Senast ändrad 25.5.2023

Vad tycker du om sidan?