Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland

Den här sidan innehåller information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om intyget över rätt till vårdförmåner i Finland. Intyget innehåller uppgifter om omfattningen av den vård personen har rätt att få inom den offentliga hälso- och sjukvården.

FPA beviljar ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland om

  • personen inte har hemkommun i Finland men har rätt att anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland
  • personen har hemkommun i Finland men ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz svarar för hans eller hennes sjukvårdskostnader. FPA skickar en kopia av intyget till det välfärdsområde som personens hemkommun hör till.

Ansökan om statlig ersättning

Intyget innehåller uppgift om huruvida den offentliga hälso- och sjukvården har rätt till statlig ersättning för personens vårdkostnader. Läs mer om statlig ersättning.

Intyget över rätt till vårdförmåner i Finland innehåller uppgifter om

  • omfattningen av den vård personen har rätt att få inom den offentliga hälso- och sjukvården
  • huruvida den offentliga hälso- och sjukvården har rätt till statlig ersättning för vårdkostnaderna.

Intyget heter

  • ”intyg över rätt till vårdförmåner i Finland” på svenska
  • “certificate of entitlement to medical care in Finland” på engelska.