Intyg med vilka rätt till vård inte kan påvisas | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Intyg med vilka rätt till vård inte kan påvisas

Exempelvis följande handlingar kan inte användas för att påvisa rätten till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården:

De här handlingarna duger inte som intyg över rätt till vård när den offentliga hälso- och sjukvården ansöker om statlig ersättning hos FPA.

FPA-kort

FPA-kortet kan inte användas för att påvisa rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. En person har rätt till alla offentliga hälso- och sjukvårdstjänster om han eller hon har hemkommun i Finland.

Europeiskt sjukvårdskort som beviljats av FPA

Ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av FPA kan inte användas i Finland. Med ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av FPA kan en person påvisa sin rätt till medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i ett EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.

Pensionstagare som är bosatta utomlands använder det europeiska sjukvårdskortet för pensionstagare i samband med sina kontakter med den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Intyg som används mellan länder

Med intygen E 106, E 109, E 120, E 121 och S1 beviljas och registreras rätt till vård mellan de länder som tillämpar EU-lagstiftningen. Intygen ska registreras hos FPA, varefter personen från FPA får dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland.

Om personen visar upp ett intyg A1 som beviljats av ett annat land ska du be honom eller henne visa upp ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av landet i fråga eller kontakta FPA.

Sjukförsäkringskort som utfärdats i något annat land än ett annat nordiskt land

Man kan inte påvisa rätten till vård i Finland med ett nationellt sjukförsäkringskort, om det inte har utfärdats av ett annat nordiskt land.

Om det nationella sjukförsäkringskortet är kombinerat med ett europeiskt sjukvårdskort kan man med kortet påvisa sin rätt till vård på samma sätt som med ett separat europeiskt sjukvårdskort.

Nationella hälso- och sjukvårdskort

En person kan inte påvisa sin rätt till vård med ett nationellt hälso- och sjukvårdskort, till exempel ett patientkort eller ett rådgivningskort.

Försäkringsbolagens försäkringskort

Ett privat försäkringsbolags försäkringskort är inte giltigt som intyg över rätt till vård. Kortet World Health Insurance Card (WHIC) som utfärdats av ett holländskt försäkringsbolag är ett exempel på ett kort som eventuellt kan orsaka missförstånd. Kortet påminner till namn och utseende om det europeiska sjukvårdskortet.

EU-institutionernas sjukförsäkringskort EIHIC

EU-tjänstemän och andra EU-anställda har ett eget fristående sjukförsäkringssystem (JSIS). Sjukförsäkringen är obligatorisk för EU-anställda.

EU-institutionernas sjukförsäkringskort EIHIC utfärdas inte längre, utan det har ersatts med ett pappersdokument. Tidigare utfärdade kort kan dock fortfarande vara i bruk. Både till namn och utseende påminner kortet om det europeiska sjukvårdskortet.

Den som omfattas av JSIS kan inte ha ett europeiskt sjukvårdskort. EU-institutionernas sjukförsäkringskort eller pappersdokumentet kan inte användas för att påvisa rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Intyg med beteckningen Q/SF

Intyget med beteckningen Q/SF4 är ett intyg över rätt till vårdförmåner som utfärdas av myndigheterna i Québec i Kanada och intyget med beteckningen Q/SF1 är ett intyg för arbetstagare som är utsända från Québec till Finland.

Intygen som sådana duger inte som intyg över rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Intygen ska registreras hos FPA, varefter personen från FPA får dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland.

Senast ändrad 27.6.2023

Vad tycker du om sidan?