Läkarutlåtande för föräldrapenning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkarutlåtande för föräldrapenning 

Kunden kan hos FPA också ansöka om den andra förälderns föräldradagpenningar om den andra föräldern av hälsoskäl inte kan vårda barnet. Då behöver FPA ett läkarutlåtande om den andra förälderns hälsotillstånd.

Sjukdomen måste vara bestående eller så långvarig att det inte är möjligt att använda föräldrapenningen innan barnet fyller två år. En sådan situation kan bli aktuell till exempel om 

  • föräldern på grund av allvarlig sjukdom eller skada vårdas på sjukhus
  • föräldern har en sådan fysisk eller psykisk sjukdom eller skada som utgör ett hinder för att vårda barnet. 

I läkarutlåtandet ska du bedöma om förälderns sjukdom eller skada utgör ett bestående eller långvarigt hinder för att vårda barnet. Du kan använda ett B-utlåtande eller ett fritt formulerat utlåtande.

Så här skriver du ett läkarutlåtande för föräldrapenning

Utlåtandet för föräldrapenning skrivs av den behandlande läkaren. 

  • I punkten för ändamål ska du välja alternativet Annat och dessutom skriva in ”föräldrapenning”. 
  • Beskriv i läkarutlåtandet patientens sjukdom eller funktionsnedsättning, dess varaktighet och inverkan på möjligheterna att vårda barnet.

Läs mer

Senast ändrad 3.11.2023

Vad tycker du om sidan?