Läkarutlåtande C | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkarutlåtande C för handikappförmåner

Kunden behöver läkarutlåtande C (EV 256r) när hen ansöker om handikappförmåner hos FPA.

Handikappförmåner är

 • handikappbidrag för personer under 16 år
 • handikappbidrag för personer över 16 år
 • vårdbidrag för pensionstagare.

Så här skriver du läkarutlåtande C för handikappförmåner

Om utlåtandet gäller handikappbidrag för personer under 16 år ska du i utlåtandet redogöra för hur barnets sjukdom påverkar vardagen. Ta ställning till följande:

 • Vilka sjukdomar eller funktionsnedsättningar har barnet? Hur har de diagnostiserats? 
 • Hurdan vård eller rehabilitering har barnet fått eller får barnet för närvarande?
 • Hur skiljer sig vården och omsorgen av barnet från vården av ett friskt barn i motsvarande ålder?

Om utlåtandet gäller handikappbidrag för personer över 16 eller vårdbidrag för pensionstagare ska du i utlåtandet beskriva följande:

 • Hurdan är kundens funktionsförmåga? 
 • Vilka sjukdomar försämrar funktionsförmågan? 
 • Hur påverkar sjukdomen eller funktionsnedsättningen funktionsförmågan på lång sikt?
 • Vilket slag av hjälp eller handledning och tillsyn behöver kunden i vardagen?
  • Denna punkt kan också fyllas i av en hälsovårdare eller sjukskötare.

Läs mer

Senast ändrad 26.9.2023