Läkarutlåtande för särskild graviditetspenning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkarutlåtande för särskild graviditetspenning

Kunden behöver läkarutlåtandet om behovet av särskild graviditetsledighet (SV 97r) vid ansökan om särskild graviditetspenning från FPA.

FPA kan betala särskild graviditetspenning om kunden måste vara borta från sitt arbete före den egentliga graviditetspenningperioden på grund av att

  • kunden i sitt arbete utsätts för kemiska ämnen, strålning, smittsamma sjukdomar eller andra riskfaktorer (de riskfaktorer som ger rätt till särskild graviditetspenning är fastställda i sjukförsäkringsförordningen)
  • riskfaktorerna i arbetet inte kan undvikas
  • arbetsgivaren inte kan ordna andra arbetsuppgifter under graviditeten.

Utbetalning av särskild graviditetspenning förutsätter dessutom att kunden är arbetsför. Om kunden inte är arbetsför kan hen ha rätt till sjukdagpenning.

Företagshälsovården bedömer när det är nödvändigt och aktuellt att ansöka om särskild graviditetspenning och särskild graviditetsledighet.

Så här skriver du ett läkarutlåtande för särskild graviditetspenning

Utlåtandet för särskild graviditetspenning görs upp av en företagsläkare eller av en annan läkare som känner till arbetsförhållandena.

  • beskriv i läkarutlåtandet (SV 97r) kemiska ämnen, strålning, smittsamma sjukdomar eller andra riskfaktorer som bedömts medföra risk för den gravida, fostrets utveckling eller graviditeten.
  • bedöm exponeringen för riskfaktorerna.
  • beskriv också möjligheterna att ändra arbetsbeskrivningen.

Läs mer

Senast ändrad 17.6.2024