Ersättningsstatus för preparat som har preparatspecifika anvisningar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Preparatspecifika anvisningar om direktersättning

FPA kan ge separata anvisningar om direktersättning för vissa preparat. De aktuella preparaten finns i apotekens prisförteckningar för preparat eller i FPA:s söktjänst för läkemedel.

I söktjänsten kan du under ”andra sökalternativ” välja önskad lista:

  • Preparat som ersätts om vissa villkor uppfylls
  • Läkemedel med begränsningar i fråga om läkemedelsutbyte på grund av en avvikande indikation
  • Antiepileptika med begränsningar i fråga om läkemedelsutbyte.

När du med ersättning prissätter de här preparaten för kunden ska du lägga märke till användningsändamålet för preparaten (se Epilepsi och Avvikande referensprisgrupp).

Tadalafilpreparat

Tadalafilpreparat är ersättningsgilla endast vid behandling av pulmonell hypertension. Innan du lämnar ut ett tadalafilpreparat med ersättning ska du kontrollera det användningsändamål som antecknats på receptet. Om det inte anges något användningsändamål på receptet ska du fråga efter det av förskrivaren eller expediera preparatet utan ersättning (se Utredningar till kunden).

Sildenafilpreparat

Sildenafilpreparat 20 mg-tabletter och 10 mg/ml oral suspension är ersättningsgilla endast vid behandling av pulmonell hypertension. Innan du lämnar ut ett preparat med ersättning ska du kontrollera det användningsändamål som antecknats på receptet. Om det inte anges något användningsändamål på receptet ska du fråga efter det av förskrivaren eller expediera preparatet utan ersättning (se Utredningar till kunden).

Preparat som kunden kan få ersättning för endast hos FPA

I följande situationer kan du inte bevilja kunden direktersättning på apoteket, men ibland kan kunden få ersättning hos FPA i efterhand:

  • Av apoteket tillredda vitamin- och spårämnespreparat, t.ex. folsyra, som lämnats ut mot recept för behandling av sjukdom.
  • Begränsat grundersättningsgilla läkemedelspreparat som kunden har inhandlat innan rätt till ersättning beviljats.
  • Specialersättningsgilla läkemedelspreparat och kliniska näringspreparat som kunden har inhandlat innan rätt till ersättning beviljats.
  • Specialtillståndspreparat vilkas ersättningsstatus läkemedelsprisnämnden (Hila) har fastställt så att den gäller retroaktivt.
  • Läkemedelspreparat i anslutning till fertilitetsbehandling för kunder som fyllt 43 år.

När en kund köpt ett preparat utan ersättning ska du ge kunden en specifikation av läkemedelsinköpet, så att han eller hon kan söka ersättning hos FPA. Specifikationen är avgiftsfri för kunden. Kundens ansökan om ersättning handläggs vid FPA i enlighet med sjukförsäkringslagen.

Senast ändrad 25.9.2023

Vad tycker du om sidan?