Ersättningsstatus för preparat som godkänts för försäljning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Preparat med försäljningstillstånd

Innehavaren av försäljningstillstånd (det vill säga i regel läkemedelsföretaget) beslutar om det hos läkemedelsprisnämnden ska ansöka om ersättningsstatus och ett skäligt partipris för ett läkemedelspreparat med försäljningstillstånd. Om preparatet inte är ersättningsgillt kan du fråga om orsaken hos innehavaren av försäljningstillståndet eller hos läkemedelsprisnämnden.

Läkemedelsprisnämndens beslut om ersättningsstatus är alltid tidsbegränsat om preparatet inte ingår i referensprissystemet. Ersättningsstatus som gäller en viss tid upphör utan att det meddelas särskilt om det om innehavaren av försäljningstillstånd inte har ansökt om fortsatt ersättningsstatus.

Om innehavaren av försäljningstillstånd meddelar läkemedelsprisnämnden att den övergår till fri prissättning på preparatet, är preparatet inte längre ersättningsgillt.

Om ett preparat inte är ersättningsgillt kan det bero på följande:

  • Innehavaren av försäljningstillståndet har inte ansökt om ersättningsstatus och ett skäligt partipris för preparatet.
  • Läkemedelsprisnämnden har inte godkänt den ersättningsstatus och det partipris som innehavaren av försäljningstillståndet har föreslagit för preparatet.
  • Innehavaren av försäljningstillstånd har överlåtit preparatet för fri prissättning.
  • Ersättningsstatusen för viss tid har upphört.

Preparat som expedieras med Fimeas specialtillstånd

Vid avbrott i tillgången på ett preparat som kräver försäljningstillstånd kan Fimea av särskilda orsaker bevilja ett tidsbegränsat undantagslov för expediering av ett preparat med utländska märkningar på förpackningen.

Du kan med ersättning expediera ett preparat som omfattas av undantagslov som en förpackning med försäljningstillstånd enligt apotekens prisförteckning för preparat, förutsatt att priset på det preparat som omfattas av undantagslov och dess ersättningsstatus är samma som för preparatet med försäljningstillstånd.

Senast ändrad 28.9.2022

Vad tycker du om sidan?