Preparatgrupper – ersättningsstatus | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Preparatgrupper – ersättningsstatus

Läkemedelsprisnämnden (Hila), som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, beslutar om ersättningsstatus för läkemedelspreparat, bassalvor och kliniska näringspreparat. Ett preparat är ersättningsgillt när läkemedelsprisnämnden fastställer ersättningsstatus och ett skäligt partipris för preparatet. FPA fastställer ersättningsnummer och receptanteckningar så att kunderna ska få läkemedelsersättning på det sätt som avses i läkemedelsprisnämndens beslut.

Mer information:

Var kan jag se om ett preparat är ersättningsgillt?

Ersättningsgilla preparat inklusive ersättningsgilla preparat med specialtillstånd för viss tid finns i FPA:s söktjänst för läkemedel. I söktjänsten ingår inte patientspecifika specialtillståndspreparat. De ersättningsgilla patientspecifika specialtillståndspreparaten (pdf) finns i en separat förteckning (på finska) som FPA svarar för.

Senast ändrad 24.8.2023

Vad tycker du om sidan?