Ersättningsstatus för vitaminer och spårämnen | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Vitaminer och spårämnen

Ersättningsgilla vitamin- och spårämnespreparat kan

  • vara tillredda på apotek eller
  • vara godkända för försäljning eller
  • ha beviljats specialtillstånd.

Här kan du kontrollera om du kan ge kunden ersättning för ett vitamin- eller spårämnespreparat:

Observera också att ersättningen av vitamin- och spårämnespreparat via apoteket kan ha begränsats.

När ersättningen via apotek är begränsad

I fråga om vitamin- och spårämnespreparat där ersättandet via apotek är begränsat kan kunden söka ersättning hos FPA på basis av en specifikation från apoteket. I dessa situationer avgör FPA om kunden kan få ersättning för preparatet (se Preparat som kunden kan få ersättning för endast hos FPA).

Folsyra

Apotekstillverkade vitamin- och spårämnespreparat (till exempel folsyra) som expedierats på recept för behandling av sjukdom ger inte rätt till direktersättning på apoteket. När en kund söker ersättning hos FPA med den specifikation som du har gett honom eller henne utreder FPA om kunden har rätt till ersättning.
Senast ändrad 27.4.2023