Rehabiliteringskurs för personer med sömnapné | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringskurser för personer med sömnapné

FPA ordnar rehabiliteringskurser för vuxna med sömnapné. Rehabiliteringen är multiprofessionell och den genomförs i grupp.

Kela urdnar också grupprehabilitering (Forädringes Kraft) för personer som har diabetes eller sömnapné.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”sömnapné”.

Sök rehabiliteringskurs

På en kurs för personer med sömnapné får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som din sjukdom medför och för att kunna lösa praktiska problem. För att delta i kursen behöver du vara motiverad att delta i rehabilitering som genomförs i grupp.

Kursen lämpar sig för den

  • som har diagnostiserats med sömnapné och är över 20 år
  • vars sjukdomstillstånd kräver effektiverat multiprofessionellt stöd och handledning.

Kursen ordnas också på svenska.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 10 dygn och den genomförs i två perioder på 5 dygn. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i lungsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar, allmänmedicin eller företagshälsovård
  • en näringsterapeut
  • en sjukskötare
  • en fysioterapeut.

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 4.3.2024