Betalning av handikappförmån till välfärdsområdet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Betalning av handikappförmåner till välfärdsområdet  

Välfärdsområdet kan göra en framställan om att FPA ska betala en handikappförmån till välfärdsområdet.

Handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare

Välfärdsområdet kan kräva att FPA betalar handikappbidrag för personer över 16 år eller vårdbidrag för pensionstagare till välfärdsområdet i följande situationer:

Handikappbidrag för personer under 16 år

FPA kan betala bidraget till välfärdsområdet om

  • välfärdsområdet har ordnat institutionsvård eller familjevård för ett barn som får handikappbidrag 
  • FPA bedömer att det inte är ändamålsenligt att betala bidraget till barnets vårdnadshavare, intressebevakare eller en person i vars vård barnet har placerats i enskilt hem. 

FPA kan också betala bidraget till en annan lämplig person som godkänts av välfärdsområdet.

Gör betalningsyrkandet på blanketten Framställan – Betalning av handikappbidrag för personer under 16 år Y 241Lr (pdf). Yrkandet kan inte göras i FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu.

Anmäl ändringar som gäller betalningsmottagaren

FPA fortsätter att betala ut kundens bidrag i enlighet med välfärdsområdets betalningsyrkande, även om kunden skulle ansöka om fortsatt stöd eller justering av beloppet. 

Om betalningsmottagaren byts ut ska välfärdsområdet på eget initiativ anmäla detta till FPA. Då går betalningen i fortsättningen inte till fel betalningsmottagare.

Anmälan kan göras genom ett samtal till myndighetslinjen eller genom skyddad e-post.

Läs mer

Senast ändrad 4.9.2023

Vad tycker du om sidan?