Förmånstagaren i institutionsvård eller familjevård | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Förmånstagaren i institutionsvård eller familjevård

FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu

Gör betalningsyrkandet via FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu.

Logga in på Kelmu

Välfärdsområdet kan kräva att FPA betalar en förmån till välfärdsområdet om förmånstagaren får någon av följande tjänster som ordnas av välfärdsområdet:

 • serviceboende med heldygnsomsorg
 • familjevård
 • institutionsvård eller sluten vård.

Ett betalningsyrkande grundar sig på 14 § i lagen om klientavgifter. 

Så här framställer du ett betalningsyrkande om förmånstagaren är i institutions- eller familjevård

Gör betalningsyrkandet via FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu

 • För att logga in behöver du
  • ett verktyg för stark autentisering
  • Suomi.fi-fullmakten Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav.
 • Klicka på Siirry Maksuvaatimuksiin (Gå till betalningsyrkanden) i övre balken på förstasidan.
 • Lägg till uppgifterna om betalningsyrkandet. Närmare anvisningar om hur man lägger till uppgifter finns under punkten Käyttöohjeet (Bruksanvisning) på övre delen av Kelmus förstasida.

Betalningsyrkandet kan också göras 

 • på blanketten Meddelande – Betalning av förmån till välfärdsområdet EV 255r (pdf) 
 • med ett fritt formulerat skriftligt betalningsyrkande. Av betalningsyrkandet ska följande framgå:
  • lagparagraf som betalningsyrkandet grundar sig på (14 § i lagen om klientavgifter)
  • förmån som yrkandet gäller
  • tidsperiod för vilken förmånen drivs in
  • belopp som yrkandet gäller.

Underteckna betalningsyrkandet och skicka det till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. 

Obs! Lämna in yrkandet minst 2 veckor före utbetalningsdagen för förmånen. Kontrollera förmånernas utbetalningsdagar (Privatpersoner).

Kom ihåg att meddela FPA om betalningsyrkandet upphör genom att ringa FPA:s servicenummer för myndigheter.

Läs mer

Senast ändrad 4.9.2023

Vad tycker du om sidan?