Vem betalar för din vård? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vem betalar för din vård?

Du kan få vård utomlands till samma pris som lokalt bosatta. Du måste ha ett intyg över rätt till vård utfärdat av FPA, dvs. ett europeiskt sjukvårdskort eller förhandstillstånd S2. Om du bor i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz kan du få ett S1-intyg över rätt till vård (tidigare E106 eller E121) av FPA. Registrera intyget hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland.

Det land som vårdat dig fakturerar Finland för vårdkostnaderna. Även om du inte behöver betala för vården faktureras Finland för kostnaderna.

Kostnaderna faktureras vanligen enligt vad din vård verkligen kostat. Bosättningslandet kan ändå fakturera pensionstagare och deras familjemedlemmar ett fast belopp för vården. Det fasta beloppet utgår från respektive lands genomsnittliga hälso- och sjukvårdskostnader.

Om du besöker Finland eller bor här och något annat EU- eller EES-land eller Schweiz svarar för dina vårdkostnader, fakturerar FPA de kostnader som uppkommit i Finland av det land som beviljat dig det europeiska sjukvårdskortet eller S1-intyget (tidigare E106 eller E121).

Mellan de här länderna faktureras vårdkostnaderna i efterhand. I Finland är det FPA som administrerar faktureringen och betalningarna. FPA betalar kostnaderna med offentliga medel. Finland har tillsammans med de andra nordiska länderna, Storbritannien och Nordirland kommit överens om att fakturera kostnaderna endast i sådana fall då kunden fått vård på basis av ett förhandstillstånd (dvs. intyg E112 eller S2 över rätt till vård).

Exempel på verkliga kostnader för vård utomlands

Magsjuka under semesterresa

Mia får magsjuka under sin semesterresa i Polen. Mia besöker en läkarmottagning vid den lokala offentliga hälsostationen. Hon visar upp det europeiska sjukvårdskortet som Finland utfärdat och betalar endast den lokala klientavgiften 50 euro. De verkliga kostnaderna för vården är ändå 700 euro, så Polen fakturerar Finland för resten, dvs. 650 euro.

Vård av pensionär bosatt i Tyskland

Martti har diabetes, bor i Tyskland och får pension från Finland. Han har registrerat ett intyg beviljat av FPA över rätt till vård (S1 eller E121) hos den lokala sjukförsäkringskassan. Martti går på regelbundna läkarkontroller och laboratoriebesök. Per besök betalar han den lokala klientavgiften på 15 euro. De verkliga kostnaderna per vårdbesök är 500 euro. Tyskland fakturerar Finland för resten, dvs. 485 euro per besök.

Vård i Estland

Margit vill vårdas i Estland. Hon har fått förhandstillstånd (S2) av FPA. Eftersom Margit har ett förhandstillstånd så betalar hon i Estland endast den lokala klientavgiften, dvs. 35 euro. De verkliga kostnaderna för vården är 13 000 euro. Estland fakturerar Finland för resten, dvs. 12 965 euro. FPA fakturerar Margits välfärdsområde för vårdkostnaderna.

Exempel på fakturering för vård utomlands enligt fast belopp

Luftrörskatarr hos finländsk pensionär bosatt i Spanien

Mikko bor i Spanien och får pension från Finland. Han har registrerat sitt S1-intyg (tidigare E121) över rätt till vård, som utfärdats av FPA, hos den lokala sjukförsäkringskassan. Mikko söker sig till hälsostationen för utdragen hosta. Där konstateras det att Mikko har luftrörskatarr. Hälsostationen uppbär ingen klientavgift, eftersom pensionstagare i området inte behöver betala sådana.

Under året behöver Mikko inte några andra läkartjänster. Eftersom Spanien fakturerar Finland en månatlig summa för sjukvård faktureras läkarens mottagningsarvode eller kostnader för mediciner inte separat. Temporära perioder i Finland (t.ex. ”sommarlov”) avbryter inte faktureringsperioden.

Exempel på verkliga kostnader för vård i Finland

En fransk medborgare råkar ut för en olycka i Finland

Maud firar midsommar i Finland och får ett djupt sår i handen. Maud visar vid jourmottagningen upp det europeiska sjukvårdskortet utfärdat av Frankrike och uppger sin adress i Frankrike. Hon får en räkning hem på klientavgiften (40 euro). De verkliga kostnaderna för vården är 1 400 euro. Den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som vårdat Maud fakturerar FPA för det resterande beloppet (1 360 euro). FPA betalar kostnaderna till den offentliga hälso- och sjukvården i form av statlig ersättning. Frankrike faktureras för kostnaderna.

Maud söker ersättning från FPA för resekostnader på blankett SV4r och för läkemedel på blankett SV178r. Som bilaga bifogar Maud en kopia på sitt europeiska sjukvårdskort. FPA betalar ut ersättning till Maud för resor och läkemedel i enlighet med sjukförsäkringslagen. FPA fakturerar Frankrike för de ersättningar som FPA betalat till Maud.

En svensk medborgare opereras i Finland

Madeleine bor i Sverige men vårdas vid Vasa centralsjukhus. Hon har ett förhandstillstånd (E112 eller S2) utfärdat av Sverige. Madeleine får en räkning på klientavgiften på 60 euro. Kostnaderna för vården är 10 000 euro. Den offentliga hälso- och sjukvården fakturerar FPA för resten av  kostnaderna (9 940 euro). FPA betalar en statlig ersättning till Österbottens välfärdsområde för kostnaderna. Sverige faktureras för kostnaderna.

Exempel på fakturering för vård i Finland enligt fast belopp

En estnisk medborgare som bor i Finland besöker läkare

Kaidi, 67 år, från Estland bor i Finland men får fortfarande pension från Estland. Hon har registrerat det intyg över rätt till vård (E121 eller S1) som Estland utfärdat. Kaidi behöver regelbunden vård varje månad och laboratorieundersökningar till följd av högt blodtryck och astma. För den vård som Kaidi får inom den offentliga hälso- och sjukvården betalar hon den lokala klientavgiften. Kaidi får direktersättning i apoteket för den medicin som hon förskrivits. Finland fakturerar Estland en månatlig engångssumma för vården av Kaidi för de månader som Kaidi bott i Finland.

Senast ändrad 4.3.2024