Stöd för boende från FPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Stöd för boende från FPA

FPA stöder boendet på olika sätt. I regel kan du få endast en stödform i taget. Militärunderstödet är ett undantag Det kan betalas ut samtidigt med det allmänna bostadsbidraget. När du ansöker om stöd för boende hos FPA ska du först ta reda på vilken form av stöd som passar för din situation.

Allmänt bostadsbidrag

Du kan få allmänt bostadsbidrag från FPA om du har låga inkomster. Syftet med det allmänna bostadsbidraget är att hjälpa dig att klara av att betala dina boendeutgifter.

Läs mer om allmänt bostadsbidrag.

Bostadsbidrag för pensionstagare

Bostadsbidrag för pensionstagare är avsett för pensionstagare med låga inkomster. Du kan ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare om din situation är någon av följande:

  • du bor ensam
  • du bor tillsammans med din partner
  • du bor i en bostad där också de andra har sådan pension som ger rätt till bostadsbidrag för pensionstagare.

Läs mer om bostadsbidrag för pensionstagare.

Militärunderstöd

Militärunderstödet är avsett för den värnpliktige själv eller för den värnpliktiges anhöriga. Med värnpliktig avses en person som gör militärtjänst eller civiltjänst.

Om du får allmänt bostadsbidrag redan innan du inleder tjänstgöringen fortsätter utbetalningen av det allmänna bostadsbidraget under tjänstgöringstiden, och det kan kompletteras med militärunderstöd.

Läs mer om militärunderstöd.

Studiestödets bostadstillägg

De studerandes boende stöds i regel med allmänt bostadsbidrag.

Endast följande personer kan få studiestödets bostadstillägg:

  • personer som studerar utomlands och bor på hyra
  • personer som studerar på Åland och bor på hyra
  • personer som studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller Sameområdets utbildningscentral och som bor i läroanstaltens elevhem.

Läs mer om studiestödets bostadstillägg.

Senast ändrad 28.9.2023