När ska det allmänna bostadsbidraget justeras? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

När ska det allmänna bostadsbidraget justeras?

Om förhållandena för dig eller för någon annan i hushållet förändras ska bostadsbidraget i regel justeras (mellanjustering). FPA justerar ändå bostadsbidraget med minst ett års mellanrum, även om det inte sker några förändringar i hushållets förhållanden (årsjustering). Genom att ansöka om justering kan du försäkra dig om att bostadsbidraget betalas ut till rätt belopp.

Mellanjustering

Du måste ansöka om justering av bostadsbidraget om det sker förändringar i hushållets inkomster, boendeutgifter eller andra förhållanden.

Läs i vilka situationer man måste ansöka om justering av bostadsbidraget.

Årsjustering

Cirka en månad före tidpunkten för årsjusteringen av bostadsbidraget får du ett brev från FPA med anvisningar för justeringen.

Lämna in en ansökan om årsjustering före datumet för justeringen. Om du inte ansöker om årsjustering i tid dras bostadsbidraget in.

Man ansöker om årsjustering med samma ansökan som då man ansöker om allmänt bostadsbidrag för första gången.

När förändras bostadsbidragets belopp?

Hushållets inkomster förändras (till exempel arbetet börjar) 1.2; FPA justerar bostadsbidraget från 1.3.

Hushållets inkomster förändras (till exempel arbetet börjar) 4.2; FPA justerar bostadsbidraget från 1.4.

Hushållet flyttar 4.6. Hyresavtalet gäller från 1.6, och hushållet betalar hyran för den nya bostaden för hela månaden. FPA justerar bostadsbidraget från 1.6.

Hushållet flyttar 4.6. Hyresavtalet gäller från 2.6, och hushållet betalar hyran för den nya bostaden för hela månaden. FPA justerar bostadsbidraget från 1.7.

Hushållets boendeutgifter förändras 1.1 med 50 euro/månad jämfört med de godtagbara boendeutgifterna enligt det förra beslutet.

FPA justerar bostadsbidraget från början av den månad då de förändrade boendeutgifterna betalas för hela månaden. Bostadsbidraget justeras alltså från 1.1.

Antalet personer som bor i bostaden förändras 25.5; FPA justerar bostadsbidraget från 1.6.

Antalet personer som bor i bostaden förändras 1.6; FPA justerar bostadsbidraget från 1.6.

Senast ändrad 8.5.2024