Tartuntatautipäiväraha

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty olemaan poissa työstäsi, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Voit saada tartuntatautipäivärahaa, vaikka et ole työkyvytön. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voit saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi etkä voi siksi tehdä töitä.

Jos teet työsi etäyönä eikä ansionmenetystä synny, et voi saada päivärahaa. Päivärahaa ei makseta myöskään loman ajalta.

Tarvitset kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin antaman päätöksen työstä poissaolosta. Karanteenista tai eristämisestä tarvitset kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen. Kopio päätöksestä riittää. Myös A-lääkärintodistus käy, jos siinä on vastaavat tiedot ja jos sen on allekirjoittanut tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Työnantajan suositus tai määräys kotiin jäämisestä ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle.

Hallituksen suositus jäädä ulkomaan matkan jälkeen kahdeksi viikoksi kotiin ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle.

Myös Suomen vakuutukseen kuuluvalla, EU-alueella, ETA-maassa, Sveitsissä tai Iso-Britanniassa eristetyllä tai karanteeniin määrätyllä henkilöllä voi olla oikeus saada tartuntatautipäivärahaa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tällöin todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa.

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä.

  • Jos olet palkansaaja, päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka olisit saanut, jos sinua ei olisi määrätty olemaan poissa työstä.
  • Jos olet yrittäjä, päiväraha määräytyy sen YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella, joka on voimassa, kun poissaolo alkaa.

Jos olet työtön tai opiskelija tai hoidat omaa taloutta, et voi saada tartuntatautipäivärahaa, koska sinulle ei aiheudu ansionmenetystä. Jos hoitava lääkärisi kuitenkin toteaa sinut myös työkyvyttömäksi tartuntataudin vuoksi, voit hakea sairauspäivärahaa.

Jos työskentelet opintojen ohella tai työttömänä ollessasi työskentelet ajoittain ja sinut määrätään olemaan poissa työstä tartuntataudin vuoksi, voit tältä osin olla oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. 

Tartuntatautipäiväraha myönnetään koko työstäpoissaolopäätöksen ajalle ilman enimmäisaikaa.

Jos olet saanut ensin todistuksen sairauspäivärahaa varten ja Kela on myöntänyt sen perusteella sairauspäivärahaa, päätös voidaan oikaista ja myöntää tartuntatautipäiväraha koko sille ajalle, jolle päätös työstäpoissaolosta annetaan. Tartuntataudeista vastaava lääkäri voi kirjoittaa päätöksen työstäpoissaolosta, eristämisestä tai karanteenista, tai samat tiedot sisältävän A-lääkärintodistuksen, myös takautuvalle ajalle. 

Määrä ja maksaminen

Jos olet palkkatyössä, tartuntatautipäiväraha määräytyy työnantajan ilmoituksen mukaan.

Tartuntatautipäivärahan määrä on ansionmenetyksesi suuruinen. Jos teet muuta työtä tai vain osittain omaa työtäsi, tartuntatautipäivärahaa maksetaan siltä osin kuin sinulle on aiheutunut ansionmenetystä.

Jos olet yrittäjä, tartuntatautipäiväraha määräytyy YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

  • Päivärahan määrä on etuuden alkamishetkellä voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon 300. osa.

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan maksukausittain jälkikäteen. Ensimmäinen maksukausi on 6 arkipäivää ja seuraavat maksukaudet 25 arkipäivää. Tartuntatautipäivärahan viimeinen erä maksetaan, kun oikeus etuuteen päättyy.

Kelan asiointipalvelusta näet tartuntatautipäivärahasi seuraavan maksupäivän.

Tartuntatautipäiväraha maksetaan työnantajalle siltä osin kuin työnantaja on maksanut palkkaa työstä poissaolon ajalta.

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan niin kauan kuin päätös työstäpoissaolosta, karanteeni tai eristäminen jatkuu. Tartuntatautipäivärahaa verotetaan kuten sairauspäivärahaa.

Omavastuuaika

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa.

Lue lisää