Beställ tolk för tolktjänsten på nätet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur beställa tolk på nätet

 

På nätet är det enkelt att fylla i de uppgifter som behövs för beställningen, vilket gör tolkförmedlingen smidig. Beställning på nätet är också det bästa alternativet med tanke på datasäkerheten.

Beställ tolk på nätet

På nätet är det enkelt att fylla i alla de uppgifter som behövs för beställningen. Beställning på nätet är det säkraste sättet att beställa en tolk.

Beställningsformulär

Begränsningar gällande beställning på nätet

På nätet kan du göra en beställning åt gången. Om du vill göra flera beställningar ska du fylla i ett skilt webbformulär för varje beställning.

Beställning på nätet är avsedd för tolkningsuppdrag som varar högst en dag. Den som behöver tolkning för studier, en utlandsresa, ett läger eller något annat uppdrag som varar flera dagar ska beställa tolk på något annat sätt.

På nätet går det inte att ändra eller annullera en beställning som redan gjorts. Om du vill göra ändringar i din beställning ska du kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Om någon uppgift på formuläret behöver kompletteras tar Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning kontakt.

Beställning på nätet för en annan persons räkning

Med webbformuläret kan en beställning också göras för en annan persons räkning. Ett villkor är då att den som gör beställningen har en fullmakt för detta. Den som beställer en tolk för en annan persons räkning och ännu inte har lämnat in en fullmakt till FPA ska skicka in fullmakten som bilaga till beställningsformuläret. Om du inte kan ge en fullmakt och du inte har en intressebevakare, kan en tolkningsbeställning göras utan fullmakt av en nära anhörig eller en annan person som i huvudsak tar hand om dig och som FPA godkänt.

Beställningsbekräftelse

När du fyllt i webbformuläret och tryckt på Sänd, öppnas en ny sida i webbläsaren, där det står att beställningen har skickats. Du kan beställa en bekräftelse per e-post genom att kryssa för Jag vill ha en kopia av beställningen till min e-post. I så fall ska du komma ihåg att ange din e-postadress.

Anvisning för störningssituationer

Om sidan med bekräftelsen inte visas har det skett ett fel när du skickade meddelandet. Det går att göra beställningen på nytt, men i så fall ska du stänga webbläsaren innan du gör ett nytt försök. Om sidan med bekräftelsen inte visas nu heller lönar det sig att göra beställningen på något annat sätt.

Webbformuläret använder Javascript. Om du har problem med beställningen ska du kontrollera att Javascript är tillåten i din webbläsare. Om Javascript tillåts, men det ändå inte går att göra beställningen, ska du kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

När vi får en begäran om att utreda om en beställning kommit fram behöver vi följande uppgifter:

  • beställarens för- och efternamn
  • tidpunkten då beställningen gjordes
  • uppgift om förmedlingsområdet
  • beställningens kod (till exempel 91ZRGGJ7VJ).

Beställningens kod hjälper oss att identifiera beställningen. Koden syns på beställningens första sida. Koden syns inte om webbläsaren inte tillåter Javascript.

Ge också en kort beskrivning av vad som blev fel. Vad stod det i felmeddelandet? Vad hände efter att beställningen skickades? Hände det något konstigt medan beställningen gjordes?

Ge respons

Du kan ge respons på användningen av webbformuläret per e-post på adressen vatu@kela.fi.

Läs mer

Senast ändrad 22.2.2023

Vad tycker du om sidan?