För vilka ändamål kan jag beställa tolk för tolktjänsten? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

För vilka ändamål kan du beställa tolk från FPA? 

 

Du kan beställa tolk

  • för arbetsrelaterade uppdrag
  • för att sköta ärenden till exempel i banken, i butiken, på biblioteket eller hos frisören
  • för läkarbesök, fysioterapi eller rehabilitering
  • för uppdrag som gäller fritiden, till exempel fester, museibesök, hobbyer, teaterbesök eller sommarläger
  • för utlandsresa
  • för studier efter grundskolan

För utlandsresor och studier behövs ett skilt beslut. Läs mer om utlandsresa och studietolkning.

Gemensam tolk för publikevenemang

Om du tänker delta i ett publikevenemang och du vet att andra personer som behöver samma slag av tolkning kommer att delta i evenemanget, kan ni beställa en gemensam tolk. När ni har kommit överens om att beställa en tolk tillsammans ska du göra en beställning till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och i beställningen ange att tolken anlitas av flera personer. De timmar som beställningen gäller dras av från timmarna för den kund i vars namn beställningen registreras.

Beredskapslista med jourhavande tolkar för förlossning

Före en förlossning kan du be att en lista med tolkar som står i beredskap inför din förlossning görs upp för dig. 

På beredskapslistan finns tolkar som har jour i fyra veckor så att jouren börjar två veckor före den beräknade tidpunkten för barnets födelse och upphör två veckor efter den beräknade tidpunkten. Den tolk som har jour kommer till förlossningen för att tolka där.

En beredskapslista kan göras upp för den blivande mamman eller för hennes partner. En beredskapslista görs upp endast för personer som har rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

En beredskapslista beställs via Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning på samma sätt som andra beställningar.

När du gör beställningen ska du meddela följande:

  • person för vilken beredskapslistan görs upp
  • tolkar som du vill ha med på listan
  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse
  • förlossningssjukhusets adress.

Om du inte har önskemål om vilka tolkar du vill anlita, söker Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning fram lämpliga tolkar för beredskapslistan. De tolkar som är med på beredskapslistan står i beredskap också på de tider då Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning inte är öppet. Om du alltså behöver tolk när Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning inte är öppet, kan du kontakta den tolk som har jour direkt. Under andra tider kan du göra beställningen på normalt sätt. Vi försöker alltid ordna en tolk som finns med på beredskapslistan för beställningen.

Nödsituationer

Om du har ett brådskande behov av tolkning i samband med en nödsituation kan du när som helst kontakta tolken eller serviceproducenten direkt. Se lista på serviceproducenter inom ditt område.

I nödsituationer kan du också använda distanstolkning.

Ett nödmeddelande kan vid behov skickas per sms till numret 112.

Läs mer

Senast ändrad 30.5.2023

Vad tycker du om sidan?