Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning - Tilläggstimmar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Tilläggstimmar för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

Ett minimiantal timmar per kalenderår har fastställts för den tolktjänst för personer med funktionsnedsättning som ordnas av FPA.

Som tolktjänstkund har du under ett kalenderår rätt att få

  • 180 timmar tolkning om du har en hörselskada eller talskada
  • 360 timmar tolkning om du har en syn- och hörselskada

Du får information om antalet återstående timmar alltid då en tolk förmedlas till dig.

Om dina timmar håller på att ta slut och du har ett motiverat behov av tilläggstimmar, kan du ansöka om tilläggstimmar.

Gör ansökan på finskt teckenspråk

Boka en tid via distansservicen eller genom att kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Så här ansöker du om tilläggstimmar

  1. Ange i ansökan för hurdana situationer du behöver tilläggstimmar och hur många tilläggstimmar du behöver.
  2. Skicka ansökan på nätet på följande sätt: Spara ansökan på din dator som en pdf-fil. Logga in på www.fpa.fi/mittfpa. Välj Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning som ämne för meddelandet och foga din ansökan till meddelandet.
  3. Du kan göra ansökningar med anknytning till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning på finskt teckenspråk. Boka en tid via distansservicen eller genom att kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.
  4. Du kan också skicka ansökan per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansök om tilläggstimmar genast när du märker att timmarna inte kommer att räcka till för dina behov av tolkning under resten av året. Du kan ansöka om mera timmar i god tid innan dina timmar tar slut.

Läs mer

Senast ändrad 11.5.2023