Näin saat työterveyshuollon korvauksia

Sinun ei tarvitse hakea korvausta jälkikäteen, kun yrittäjänä hankit työterveyshuollon palvelut

 • kunnan terveyskeskukselta tai
 • yksityiseltä terveydenhuollon palveluntuottajalta, joka on tehnyt Kelan kanssa tilityssopimuksen työterveyshuollon korvauksista.

Palveluntuottaja vähentää laskusta suoraan Kelan korvauksen, ja hakee korvaukset Kelasta itselleen. Maksat palvelusta vain sinulle kuuluvan osan. Saat siis suorakorvauksen.

Yksityinen palveluntuottaja voi käyttää tilitysmenettelyä vain, jos olet antanut  työterveyshuoltosopimuksessa tai sen liitteessä suostumuksen korvauksen maksamiseen palveluntuottajalle tilitysmenettelyllä.

Jos korvaus maksetaan tilityksessä ilmoitetun mukaisesti palveluntuottajalle, et saa ratkaisusta erillistä päätöstä. Saat myönteisestä ratkaisusta kirjallisen päätöksen, jos sitä 6 kuukauden kuluessa palvelujen saamisesta erikseen pyydät.

 • Palveluntuottajalle Kela lähettää tilityksestä tilitysilmoituksen.
 • Yrittäjä näkee tiedot maksetuista korvauksista Kelan asiointipalvelussa.

Jos korvaus hylätään kokonaan tai osittain tai korvausta maksetaan lisää, Kela lähettää päätöksen yrittäjälle ja tiedoksi myös palveluntuottajalle. Yrittäjä tai palveluntuottaja voi hakea muutosta päätökseen.

Jos et saa suorakorvausta

Jos yksityinen palveluntuottaja ei ole tehnyt Kelan kanssa sopimusta yrittäjän työterveyshuollon tilitysmenettelystä, maksat palvelut itse ja haet korvaukset jälkikäteen Kelasta.

Toimi näin:

 1. Täytä työterveyshuollosta saamasi hakemuslomake SV 110 TTH
 2. Liitä hakemukseen yksityisen palveluntuottajan valmiiksi täyttämä selvityslomake SV 111 TTH ja/tai SV 113 TTH. Yhteen hakemukseen voi liittää useampia selvityslomakkeita.
  • Maksukuittia ei tarvita, mutta Kela voi pyytää selvitystä maksusta, kun hakemusta ratkaistaan.
 3. Hae korvausta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet maksanut hakemuksessa ilmoittamasi kustannukset.
 4. Työterveyshuollon korvausta ei voi toistaiseksi hakea OmaKelassa, mutta voit tehdä hakemuksen pdf-lomakkeella ja lähettää sen OmaKelassa viestin liitteenä. Lue lisää: Hakemuksen tekeminen OmaKelassa. Vaihtoehtoisesti voit postittaa korvaushakemuksen liitteineen osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.
 5. Saat asiasta kirjallisen päätöksen. Päätöskirjeessä on ohje muutoksenhakuun, jos päätös on mielestäsi virheellinen.

Hae matka- ja ensiapuvalmiuskorvaukset erikseen

Työterveyshuollon korvaukset ensiapukustannuksista ja työterveyshuoltoon liittyvistä matkoista pitää aina hakea erikseen lomakkeella SV 116 TTH (Yrittäjän hakemus, Työterveyshuoltoon liittyvät ensiapuvalmiuden ja matkojen kustannukset).

Katso omat tietosi asiointipalvelusta

OmaKelasta näet, paljonko sinulle on kertynyt työterveyshuollon kustannuksia vuoden ajalta ja paljonko olet saanut niihin korvauksia Kelasta. Sieltä näet myös, paljonko korvausrahaa on loppuvuodeksi jäljellä. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lue lisää