Näin haet työterveyshuollon korvauksia yrittäjänä | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Näin saat työterveyshuollon korvauksia

Sinun ei tarvitse hakea korvausta jälkikäteen, kun yrittäjänä hankit työterveyshuollon palvelut

 • hyvinvointialueelta tai
 • yksityiseltä terveydenhuollon palveluntuottajalta, joka on tehnyt Kelan kanssa tilityssopimuksen työterveyshuollon korvauksista.

Palveluntuottaja vähentää laskusta suoraan Kelan korvauksen, ja hakee korvaukset Kelasta itselleen. Maksat palvelusta vain sinulle kuuluvan osan. Saat siis suorakorvauksen.

Yksityinen palveluntuottaja voi käyttää tilitysmenettelyä (Kumppanit-osio) vain, jos olet antanut  työterveyshuoltosopimuksessa tai sen liitteessä suostumuksen korvauksen maksamiseen palveluntuottajalle tilitysmenettelyllä.

Jos korvaus maksetaan tilityksessä ilmoitetun mukaisesti palveluntuottajalle, et saa ratkaisusta erillistä päätöstä. Saat myönteisestä ratkaisusta kirjallisen päätöksen, jos sitä 6 kuukauden kuluessa palvelujen saamisesta erikseen pyydät.

 • Palveluntuottajalle Kela lähettää tilityksestä tilitysilmoituksen.
 • Yrittäjä näkee tiedot maksetuista korvauksista Kelan asiointipalvelussa.

Jos korvaus hylätään kokonaan tai osittain tai korvausta maksetaan lisää, Kela lähettää päätöksen yrittäjälle ja tiedoksi myös palveluntuottajalle. Yrittäjä tai palveluntuottaja voi hakea muutosta päätökseen.

Jos et saa suorakorvausta

Jos yksityinen palveluntuottaja ei ole tehnyt Kelan kanssa sopimusta yrittäjän työterveyshuollon tilitysmenettelystä, maksat palvelut itse ja haet korvaukset jälkikäteen Kelasta.

Toimi näin:

 1. Täytä hakemuslomake SV 110 TTH (pdf)
  • Tallenna tyhjä lomake laitteellesi. Älä täytä hakemusta suoraan selaimessa, koska tällöin osa tiedoista voi jäädä tallentumatta.
  • Avaa lomake Adobe Reader -ohjelmassa ja täytä lomake.
 2. Liitä hakemukseen yksityisen palveluntuottajan valmiiksi täyttämä selvityslomake SV 111 TTH (pdf) ja/tai selvityslomake SV 113 TTH (pdf). Yhteen hakemukseen voi liittää useampia selvityslomakkeita.
  • Maksukuittia ei tarvita, mutta Kela voi pyytää selvitystä maksusta, kun hakemusta ratkaistaan.
 3. Hae korvausta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olet maksanut hakemuksessa ilmoittamasi kustannukset.
 4. Lähetä hakemus OmaKelassa tai postita hakemus liitteineen osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.
 5. Saat asiasta kirjallisen päätöksen. Päätöskirjeessä on ohje muutoksenhakuun, jos päätös on mielestäsi virheellinen.

Hae matka- ja ensiapuvalmiuskorvaukset erikseen

Työterveyshuollon korvaukset ensiapukustannuksista ja työterveyshuoltoon liittyvistä matkoista pitää aina hakea erikseen lomakkeella SV 116 TTH (pdf). Lähetä hakemus OmaKelassa tai postita hakemus osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Katso omat tietosi asiointipalvelusta

OmaKelasta näet, paljonko sinulle on kertynyt työterveyshuollon kustannuksia vuoden ajalta ja paljonko olet saanut niihin korvauksia Kelasta. Sieltä näet myös, paljonko korvausrahaa on loppuvuodeksi jäljellä. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lue lisää