Barndagvård och eftermiddagsverksamhet för skolelever inom det grundläggande utkomststödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Småbarnspedagogik och eftermiddagsverksamhet för skolelever inom det grundläggande utkomststödet

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för utgifter för kommunal småbarnspedagogik och utgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever i årskurs 1–2. Stöd kan beviljas också äldre skolelever, om de har behov av särskilt stöd. Bifoga med ansökan kommunens beslut om behov av särskilt stöd. Morgon- och eftermiddagsverksamheten ska också ordnas av kommunen utifrån behov av särskilt stöd.

Först ska du hos kommunen ansöka om nedsättning av avgiften eller om befrielse från avgiften. Innan du har beviljats nedsättning eller befrielse kan du få grundläggande utkomststöd för avgifterna för småbarnspedagogik samt för avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet i högst 2 månader.

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för kostnaderna för privat småbarnspedagogik endast i undantagsfall och på särskilda grunder. Det kan till exempel vara fråga om en situation där FPA bedömer att behovet av utkomststöd är kortvarigt. Den som ansöker om utkomststöd för kostnaderna för privat småbarnspedagogik uppmanas i regel att ansöka om en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken.

Senast ändrad 1.12.2023