Hälso- och sjukvårdsutgifter inom det grundläggande utkomststödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hälso- och sjukvårdsutgifter inom det grundläggande utkomststödet

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för hälso- och sjukvårdsutgifter.

Mindre hälso- och sjukvårdsutgifter ingår i utkomststödets grunddel och godkänns därför inte separat som utgifter. Sådana utgifter är till exempel utgifter för egenvårdsläkemedel, bassalvor, vitaminer och plåster som man köper utan recept.

Utöver de hälso- och sjukvårdsutgifter som ingår i grunddelen kan vissa hälso- och sjukvårdsutgifter även godkännas som övriga grundutgifter:

Klientavgifter inom hälso- och sjukvård

När det gäller det grundläggande utkomststödet kan FPA beakta sådana avgifter inom hälso- och sjukvården som tas ut då man använder offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland.

De klientavgifter som du har betalat kan beaktas som utgifter. Om välfärdsområdet har ordnat en tjänst med servicesedel, kan det belopp som tjänsten skulle ha kostat om välfärdsområdet själv hade producerat den, dvs. beloppet av klientavgiften inom den offentliga hälso- och sjukvården, beaktas som utgift för tjänsten i fråga.

Av klientavgifterna inom den offentliga hälso- och sjukvården kan man godkänna till exempel följande:

  • avgifter för läkarbesök och tandvård (t.ex. hälsovårdscentralavgifter)
  • avgifter för tillfällig hemsjukvård eller för hembesök som görs av annan personal inom hälso- och sjukvården
  • poliklinikavgifter
  • patientavgifter för sjukhusvård
  • avgifter för läkarintyg som anknyter till vården
  • avgifter för fysioterapi inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Dessutom kan man godkänna självriskandelarna för sådan psykoterapi som ersätts som FPA-rehabilitering och hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Utgifter för privat hälso- och sjukvård kan beaktas som utgifter endast i undantagsfall.

Resekostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården

Du kan få utkomststöd för resekostnader som orsakas av resor till offentlig hälso- och sjukvård eller till rehabilitering, förutsatt att resorna berättigar till FPA-ersättning, det vill säga berättigar till ersättning enligt sjukförsäkringslagen. FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för självriskandelen för resorna.

Du kan få en betalningsförbindelse för en resa till tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården om du inte klarar av att betala resan själv och om de övriga villkoren för beviljande av grundläggande utkomststöd är uppfyllda. FPA ersätter resor enligt det billigaste färdsättet, men tar hänsyn till din sjukdom och ditt aktuella hälsotillstånd.

Du kan också få en betalningsförbindelse för självriskandelen för sådana taxiresor som FPA ersätter, förutsatt att din årliga självriskandel (takbeloppet för resekostnader) inte har överskridits. FPA kan med ditt samtycke förmedla betalningsförbindelsen elektroniskt till beställningscentralen för FPA-taxi. Läs här vad meddelande av samtycke innebär (pdf)

Beställ taxin via beställningscentralen 

Vård av mun och tänder

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för utgifter som gäller vård av mun och tänder. En förutsättning är att vården ges inom den offentliga hälso- och sjukvården. Enheterna inom den offentliga hälso- och sjukvården beställer vid behov det tekniska arbetet i anslutning till tandprotetisk vård av en privat tandtekniker. Den offentliga hälso- och sjukvården ska också svara för anskaffning, reparation och rebasering av tandproteser.

Glasögon

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för inköp av glasögon endast om de behövs på grund av en ögonsjukdom eller nedsatt synförmåga. Ange i din ansökan om du behöver en betalningsförbindelse för inköp av glasögon. Skriv också om du har glasögon just nu, när du skaffade dem och varför du behöver nya glasögon. Du får en betalningsförbindelse för inköp av glasögon i någon av de glasögonaffärer som FPA har valt genom konkurrensutsättning.

Du kan också välja glasögon som är dyrare än vad som anges i betalningsförbindelsen. FPA ersätter emellertid kostnaderna endast till det belopp som anges i betalningsförbindelsen. Den överstigande delen måste du alltså betala själv.

Om du köper glasögon utan betalningsförbindelse, kan kostnaderna för glasögonen beaktas högst till det belopp som de hade kostat med en betalningsförbindelse i någon av de glasögonaffärer som FPA har valt genom konkurrensutsättning.

Grundläggande utkomststöd för inköp av glasögon kan beviljas med 3 års mellanrum. Av särskilt vägande skäl kan stödet beviljas oftare.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023