Läkemedel inom det grundläggande utkomststödet och betalningsförbindelser för apotek | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Läkemedel i samband med det grundläggande utkomststödet och betalningsförbindelser till apotek

I samband med ett positivt beslut om grundläggande utkomststöd får du i regel en elektronisk betalningsförbindelse för läkemedel. FPA beviljar en betalningsförbindelse i pappersform endast om du inte har en finsk personbeteckning. Betalningsförbindelsen är alltid personlig.

Så här fungerar en betalningsförbindelse

  1. Apoteken får uppgift om betalningsförbindelsen elektroniskt eller via annan dataförmedling. Betalningsförbindelsen syns på apoteket dagen efter att beslutet meddelades.
  2. Du kan själv välja vilket apotek du anlitar. Visa upp ditt FPA-kort eller någon annan tillförlitlig utredning om din identitet så att apoteket kan söka fram betalningsförbindelsen.
  3. Om du inte tillåter att apoteket kontrollerar uppgifterna i betalningsförbindelsen måste du själv betala läkemedlen.
  4. De uppgifter som finns i betalningsförbindelsen syns på apoteket när du tar ut receptbelagda läkemedel. Uppgifterna syns så länge som betalningsförbindelsen gäller.

FPA har rätt att av apoteken och leverantörerna av medicinskt syre få de uppgifter som behövs för att kunna avgöra ansökningar om grundläggande utkomststöd. FPA har likaså rätt att lämna ut motsvarande uppgifter till apoteket och leverantören av medicinskt syre.

Med en betalningsförbindelse kan du endast få sådana läkemedel eller preparat som du har ordinerats på recept för behandling av sjukdom. På en och samma gång kan du ta ut så mycket läkemedel som motsvarar högst tre månaders behandling. Du får en ny läkemedelssats först när föregående sats är nästan helt slut och har använts enligt läkemedelsförskrivarens anvisningar. Apoteket byter ut läkemedlet mot ett billigare utbytbart läkemedel om läkaren inte har förbjudit utbyte.

Med betalningsförbindelse kan apoteket också expediera

  • preventivmedel som kräver recept
  • egenvårdsläkemedel och egenvårdspreparat med försäljningstillstånd som har ordinerats på recept för behandling av sjukdom och som har ett nordiskt varunummer (Vnr).

Betalningsförbindelsen gäller i regel fram till samma datum som beslutet om grundläggande utkomststöd.

Betalningsförbindelser beviljas inte retroaktivt.

Du kan också låta bli att använda betalningsförbindelsen och betala läkemedlen själv. FPA kan beakta självrisken för läkemedel som utgift i samband med utkomststödet på samma grunder som när en betalningsförbindelse för läkemedel beviljas.

Begränsningar i betalningsförbindelsen

FPA kan begränsa innehållet i betalningsförbindelsen så att den gäller

  • en kortare tid än beslutet om grundläggande utkomststöd
  • ett engångsköp
  • ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp
  • sådana preparat som betalningsförbindelsen annars inte täcker (till exempel läkemedel som lämnas ut mot ett patientspecifikt specialtillstånd).

Om du behöver ett preparat som inte omfattas av betalningsförbindelsen, ska du som bilaga till din ansökan om utkomststöd lämna in en patientanvisning och en utredning av en läkare, specialistläkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om att du behöver läkemedlet eller preparatet i fråga.

Brådskande fall

Om du är i akut behov av utkomststöd och en betalningsförbindelse för läkemedel ska du kontakta något av FPA:s serviceställen eller ringa FPA:s servicenummer 020 692 227. Ansökningar som bedöms vara brådskande handläggs senast samma eller följande vardag efter det att ansökan kom in. I brådskande fall överförs uppgiften om betalningsförbindelsen omedelbart till apoteket. Utanför FPA:s öppettider ska du kontakta socialjouren i ditt välfärdsområde.

Senast ändrad 28.9.2023