Dagpenning vid smittsam sjukdom till arbetstagare eller arbetsgivare

FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom då en arbetstagare, för förhindrande av spridning av en smittsam sjukdom, har förordnats att bli borta från arbetet, isoleras eller försättas i karantän. Dagpenningen kan betalas till arbetsgivaren till den del som den betalar lön till arbetstagaren för frånvarotiden.

Utbetalning av dagpenning vid smittsam sjukdom förutsätter någotdera av följande:

 • den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen har förordnat arbetstagaren att vara borta från arbetet
 • den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i sjukvårdsdistriktet har förordnat arbetstagaren att hållas i karantän eller isoleras.

Också vårdnadshavare för barn under 16 år kan få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet förordnats att stanna hemma för undvikande av smittospridning och vårdnadshavaren därför har orsakats inkomstbortfall.

Arbetsgivaren ska meddela FPA hur stort inkomstbortfallet är, dvs. den lön som arbetstagaren skulle få om han eller hon arbetade.

 • Om arbetstagaren trots den smittsamma sjukdomen delvis kan utföra sitt eget arbete eller något annat än sitt eget arbete betalar FPA dagpenning vid smittsam sjukdom till den del som situationen medför inkomstbortfall för arbetstagaren.
 • Om arbetstagaren i ett annat arbete får samma lön som för det arbete som beslutet om frånvaro gäller, har han eller hon inte rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, eftersom situationen inte medför inkomstbortfall.

Självrisktid

Ingen självrisktid tillämpas i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom.

Belopp

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfallet i sin helhet. Arbetstagarens dagpenning bestäms enligt den lön, som hade betalats om han eller hon hade arbetat.

För en företagare bestäms dagpenningsbeloppet enligt den FöPL- eller LFöPL-årsinkomst som gäller då frånvaron från arbetet börjar.

Ansökan

Dagpenning vid smittsam sjukdom ska sökas inom 2 månader efter att förordnandet om frånvaro från arbetet börjat gälla.

Arbetsgivaren kan ansöka om dagpenningen om den betalar lön för den tid arbetstagaren är borta från arbetet.

Gör så här:

 1. Logga in på e-tjänsten för arbetsgivare med en Katso-kod. Ansökan kan också göras med pappersblanketten Anmälan om lön från arbetsgivare Y17r (pdf).
 2. Meddela den lön arbetsgivaren betalar eller arbetstagarens inkomstbortfall för den tid som arbetstagaren har förordnats att vara borta från arbetet.
 3. Som bilaga behöver FPA
  • ett beslut om frånvaro från arbetet, eller om karantän eller isolering som har meddelats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar (det räcker också med en kopia) och en eventuell ansökan på papper eller
  • ett läkarintyg A som har gjorts upp av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar, om det innehåller motsvarande uppgifter. Ett A-intyg av en annan läkare räcker inte för dagpenning vid smittsam sjukdom.
   Kom överens om vem som skickar handlingarna till FPA, arbetstagaren eller arbetsgivaren.
 4. Skicka bilagorna och en eventuell ansökan på papper till FPA per post. Arbetsgivaren kan inte lämna in bilagor i e-tjänsten.

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan inte sökas via inkomstregistret.

Beslut

FPA skickar arbetstagaren ett beslut om dagpenning vid smittsam sjukdom. Beslutet skickas också till en sådan arbetsgivare som har meddelat att arbetstagaren har fått lön för den tid som beslutet gäller. Då visas besluten också i e-tjänsten för arbetsgivare.

Arbetsgivaren kan överklaga beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Med beslutet följer en besvärsanvisning.

Utbetalning

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas för vardagar, också för lördagar och dagar före helg.

Läs mer