Familjeförmåner i internationella situationer

FPA betalar förmåner till barnfamiljer också i internationella situationer. Sådana förmåner är till exempel moderskapsunderstöd, barnbidrag, föräldradagpenningar och barnavårdsstöd.

Förmåner för barnfamiljer i Finland

Om du flyttar till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz betalas familjeförmåner från utreselandet fram till slutet av flyttningsmånaden. Rätten till familjeförmåner från Finland börjar från ingången av månaden efter flyttningen. Underrätta alltid den institution som betalar familjeförmåner i utreselandet om att du har flyttat eller börjat arbeta i ett annat land.

Familjeförmåner utomlands

Om du flyttar utomlands stadigvarande eller tillfälligt ska du alltid anmäla detta till FPA. Du ska också meddela när du återvänder till Finland. Rätten att få familjeförmåner från FPA utomlands påverkas bland annat av om flyttningen är stadigvarande eller tillfällig. Utbetalningen av förmåner påverkas också av arbete utomlands.

Läs mer