Familjeförmåner i internationella situationer

FPA betalar förmåner till barnfamiljer också i internationella situationer. Sådana förmåner är till exempel moderskapsunderstöd, barnbidrag, föräldradagpenningar och barnavårdsstöd.

Om du för första gången ansöker om en förmån efter att ha flyttat till Finland och din rätt till FPA-förmåner har inte ännu utretts, ska du anmäla din flyttning till Finland på nätet. Du kan också fylla i blanketten Flyttning till Finland Y 77r (pdf) och lämna in den till FPA.

Om du inte har blivit beviljad den förmån som du ansökt om men dina förhållanden förändras kan du ansöka om förmånen på nytt. Förändrade förhållanden kan vara till exempel ökat antal arbetstimmar eller högre lön som gör att minimivillkoren uppfylls. Då ska du också göra en anmälan om flyttning till Finland på nätet eller bifoga blankett Y 77r till din ansökan.

Om du har en FPA-förmån och du är på väg att flytta utomlands, läs då mer om hur förmåner betalas till utlandet.

Förmåner för barnfamiljer i Finland

Om du flyttar till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz betalas familjeförmåner från utreselandet fram till slutet av flyttningsmånaden. Rätten till familjeförmåner från Finland börjar från ingången av månaden efter flyttningen.

Familjeförmåner utomlands

Om du flyttar utomlands stadigvarande eller tillfälligt ska du alltid anmäla detta till FPA. Du ska också meddela när du återvänder till Finland. Rätten att få familjeförmåner från FPA utomlands påverkas bland annat av om flyttningen är stadigvarande eller tillfällig. Utbetalningen av förmåner påverkas också av arbete utomlands.

Läs mer