Återflyttning till Finland

Du ska meddela FPA att du flyttar tillbaka till Finland.

Om du återvänder under den tid då du fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i Finland

  1. Meddela om din återkomst i MittFPA. Man loggar in på e-tjänsten med bankkoder eller med ett mobilcertifikat (mobil ID).
  2. Alternativt kan du meddela din återkomst per telefon. Servicenumret för ärenden i samband med flyttning till och från Finland är 020 634 0300.

Om du återvänder till Finland efter att beslutet om rätt till social trygghet i Finland upphört att gälla

Om du återvänder till Finland efter att beslutet om rätt till social trygghet i Finland upphört att gälla eller om du av någon annan anledning inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland ska du ansöka om rätt till social trygghet i MittFPA. Alternativt kan du fylla i blanketten Ansökan gällande flyttning till Finland (Y 77r). Du upptas i den sociala tryggheten i Finland från och med inflyttningsdatumet förutsatt att du har för avsikt att bosätta dig stadigvarande i Finland.

Du ska ha bott en viss tid i Finland innan du kan få föräldradagpenning och folkpension. Om du flyttar till Finland från ett annat EU/EES-land eller Schweiz kan du vanligtvis utnyttja försäkringsperioderna i dessa länder för att väntetiden ska uppfyllas. Närmare information om dessa förmåner finns under rubriken Utbetalning av förmåner.