Indrivning av hälsovårdsavgift för högskolestuderande

Yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster ska betala en hälsovårdsavgift till FPA. Högskolestuderande ska första gången betala hälsovårdsavgiften till FPA för vårterminen 2021.

Betalning av hälsovårdsavgiften

Du ska betala hälsovårdsavgiften till FPA för vårterminen och höstterminen, dvs. två gånger per år. Du får ingen faktura, utan du ska betala avgiften på eget initiativ. Ytterligare information om betalningen av hälsovårdsavgiften finns på sidan Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Indrivning av hälsovårdsavgiften

Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen överförs avgiften till FPA:s indrivningscenter för indrivning och det tillkommer en fast dröjsmålsavgift.

Förfallodagarna bestäms enligt när du närvaroanmäler dig.

Förfallodagen på våren är 31.1 om du har anmält dig som närvarande senast då.

 • Om du anmäler dig som närvarande senare, dvs. 1.2–31.7, är förfallodagen 31.7.

Förfallodagen på hösten är 30.9 om du har anmält dig som närvarande senast då.

 • Om du anmäler dig som närvarande senare, dvs. 1.10–31.12, är förfallodagen 31.12.

Hur indrivningen framskrider

 1. Betalningspåminnelse
  • FPA skickar dig en betalningspåminnelse gällande hälsovårdsavgiften.
 2. Kvittning
  • Om du inte betalar hälsovårdsavgiften trots att du fått en betalningspåminnelse kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften utan ditt samtycke kvittas mot, dvs. dras av från, din studiepenning. På din begäran kan avgiften också kvittas mot en annan förmån som FPA betalar.
  • Kvittning är inte alltid möjligt även om du får studiepenning. Därför rekommenderar vi att du betalar avgiften på eget initiativ.
 3. Utsökning
  • Om du inte betalar avgiften och den inte kan kvittas mot studiepenningen överförs indrivningen av hälsovårdsavgiften till utsökning.

Meningsskiljaktighet om betalningsskyldigheten

Ifall du är av annan åsikt gällande din betalningsskyldighet kan du begära att FPA ger dig ett överklagbart debiteringsbeslut om betalningen av hälsovårdsavgiften. Läs anvisningarna för hur man begär ett debiteringsbeslut på sidan Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande under Begäran om debiteringsbeslut.

När du har fått debiteringsbeslutet kan du söka ändring i det genom att lämna en begäran om omprövning till FPA:s indrivningscenter. Läs anvisningarna om ändringssökande på sidan Så här söker du ändring i debiteringsbeslut gällande hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Läs mer