Indrivning av hälsovårdsavgift för högskolestuderande

Yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster ska betala en hälsovårdsavgift till FPA. Hälsovårdsavgiften betalades första gången till FPA för vårterminen 2021.

Indrivning av hälsovårdsavgiften

Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen överförs avgiften till FPA:s indrivningscenter för indrivning och det tillkommer en fast dröjsmålsavgift.

Förfallodagarna bestäms enligt när du har anmält dig som närvarande.

För vårterminen är förfallodagen 31.1, om du har anmält dig som närvarande senast då.

 • Om du anmäler dig som närvarande senare, det vill säga 1.2–31.7, är förfallodagen 31.7.

För höstterminen är förfallodagen 30.9, om du har anmält dig som närvarande senast då.

 • Om du anmäler dig som närvarande senare, det vill säga 1.10–31.12, är förfallodagen 31.12.

Hur indrivningen framskrider

 1. Betalningspåminnelse
  • FPA skickar dig en betalningspåminnelse gällande hälsovårdsavgiften.
 2. Kvittning
  • Om du inte betalar hälsovårdsavgiften trots att du fått en betalningspåminnelse kan FPA utan ditt samtycke kvitta hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften mot din studiepenning, alltså dra av avgiftsbeloppet från din studiepenning. På din begäran kan avgiften också kvittas mot en annan förmån som du beviljats av FPA.
  • Även om du får studiepenning är kvittning inte alltid möjlig. Därför rekommenderar FPA att du betalar avgiften på eget initiativ.
 3. Utsökning
  • Om du inte betalar avgiften och den inte kan kvittas mot studiepenningen överförs indrivningen av hälsovårdsavgiften till utsökning.

Meningsskiljaktighet om betalningsskyldigheten

Ifall du är av annan åsikt gällande din betalningsskyldighet kan du begära att FPA ger dig ett överklagbart debiteringsbeslut om betalningen av hälsovårdsavgiften. Närmare anvisningar finns under Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

När du har fått debiteringsbeslutet kan du söka ändring i det genom att lämna en begäran om omprövning till FPA:s indrivningscenter. Läs anvisningarna om sökande av ändring på sidan Så här söker du ändring i debiteringsbeslut gällande hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Läs mer