Meddelanden i MittFPA

Det är datasäkert att skicka och ta emot meddelanden i MittFPA. För att FPA ska kunna skicka dig påminnelser och begäranden om tilläggsuppgifter måste du ge ditt samtycke till att FPA får skicka dig meddelanden.

Med Meddelanden i MittFPA kan du

  • ställa frågor om dina egna förmånsärenden
  • få råd i icke-brådskande ärenden
  • skicka in ansökningar som du gjort på en pdf-blankett
  • skicka in bilagor eller tilläggsuppgifter.

FPA-ärenden kan inte skötas per e-post eftersom det inte är datasäkert.

Så här ger du FPA tillstånd att skicka meddelanden

 
  1. Logga in i MittFPA.
  2. Gå till sidan Uppdatera dina uppgifter.
  3. När du väljer Fortsätt för att uppdatera dina uppgifter kommer du till sidan Egna uppgifter.
  4. Välj Ändring av personuppgifter.
  5. Gå till punkten Meddelanden och välj ”FPA får skicka meddelanden till mig i e-tjänsten”.
  6. Fortsätt och spara ändringarna.

Du hittar meddelanden under Kundservice.

Läs mer