Utgifter för anskaffning av nödvändigt identitetsbevis eller nödvändig handling inom det grundläggande utkomststödet

 

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för utgifterna för anskaffning av identitetshandling, uppehållshandling eller resehandling om de är nödvändiga för kunden eller dennes familjemedlem.

Ett pass eller fotoförsett identitetsbevis är nödvändiga för att man ska kunna sköta sina ärenden (t.ex. bankärenden). Om passet skaffas endast för utlandsresa kan man inte få grundläggande utkomststöd för anskaffningsutgifterna.

Utgifter för anskaffning av pass eller handling som godkänns för det grundläggande utkomststödet är till exempel:

  • ansökningsavgift
  • passfoto
  • bilagor som behövs för anskaffningen
  • eventuella resekostnader.

Inkvarteringskostnader i samband med anskaffningen beaktas inte.