Så här ansöker du om reseersättning och övernattningspenning

Du får ersättning för resan i taxin när du beställer resan via det regionala beställningsnumret. Du kan inte söka ersättning för taxiresan i efterhand från FPA. Om du har rest med allmänna färdmedel eller med egen bil ska du söka ersättning i efterhand från FPA. Ersättning för följeslagarens eller familjemedlemmens resekostnader söks med patientens person- och reseuppgifter.

Sök reseersättning på nätet

Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Sök ersättning
  1. Ansök om reseersättning via e-tjänsten. Logga in i e-tjänsten med dina bankkoder eller med mobilcertifikat.
  2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten.
    • Om du söker ersättning för en resa till den privata hälso- och sjukvården eller till den offentliga hälso- och sjukvården dit resan som du gjort med egen bil är över 100 kilometer, ska du till ansökan bifoga intyget för reseersättning (SV 67r) som du har fått vid vårdenheten.
    • Om du söker övernattningspenning ska du bifoga kvitto på kostnaderna och ett eventuellt intyg för reseersättning (SV 67r).
  3. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och hur stor reseersättning du får. Alternativt kan du fylla i och skriva ut ansökningsblanketten (Reseersättning, SV 4r) och skicka den med bilagor per post till FPA.

En kopia duger som bilaga. Spara de kvitton och intyg som gäller resekostnaderna tills du har fått ett ersättningsbeslut. Vid behov kan kvitton och intyg begäras separat när ansökan avgörs.

Ansökningstid

Ansök om ersättning inom 6 månader från resan eller övernattningen.

Läs mer