Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd kan betalas om du tar emot en anställning eller ett deltidsarbete som pågår minst 2 månader och de dagliga arbetsresorna tar över 3 timmar (vid deltidsarbete 2 timmar). Understödet betalas endast för de faktiska arbetsdagarna.

Belopp och utbetalning

Rörlighetsunderstödet är lika stort som grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet. Det betalas till personer som får arbetslöshetsförmåner innan anställningen har börjat. Också arbetssökande som inte får en arbetslöshetsförmån på grund av exempelvis tid utan ersättning eller väntetid har rätt till rörlighetsunderstöd.

Rörlighetsunderstöd betalas för högst 5 dagar per vecka och högst så länge som anställningen varar.

Rörlighetsunderstöd betalas

 1. för 30 dagar om du tar emot ett jobb som varar i minst 2 månader
 2. för 45 dagar om du tar emot ett jobb som varar i minst 3 månader
 3. för 60 dagar om du tar emot ett jobb som varar i minst 4 månader.

Om du arbetar deltid kan du samtidigt få lön, jämkad arbetslöshetsförmån och rörlighetsunderstöd. Förmånen betalas in på ditt konto i efterskott för perioder på 4 veckor. Den första betalningsperioden är 2 veckor.

Om det krävs utbildning för att en arbetssökande ska kunna ta emot ett arbete kan rörlighetsunderstöd betalas ut också för den tid utbildningen varar förutsatt att de övriga villkoren uppfylls.

Rörlighetsunderstödet kan sökas retroaktivt för 3 månader. Understödet kan betalas till ett höjt belopp om resan till arbetet eller stället för utbildningen är speciellt lång (över 200 km). Förhöjningen är 4,80 euro/dag. 

FPA meddelar uppgift om utbetalt rörlighetsunderstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Om du flyttar på grund av arbete

Rörlighetsunderstöd kan också betalas om du flyttar på grund av arbete. Villkoren gällande anställningens längd och arbetstiden ska uppfyllas också i sådana fall.

Så här ansöker du

 1. Ansök om rörlighetsunderstöd med FPA:s och arbetslöshetskassornas gemensamma blankett för ansökan om rörlighetsunderstöd (tyj.fi). Det står i blanketten vilka bilagor du behöver. Du kan ansöka om rörlighetsunderstöd retroaktivt för 3 månader.
 2. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du ansöker om rörlighetsunderstöd hos din arbetslöshetskassa ska du följa kassans anvisningar.

Läs mer