Rörlighetsunderstöd


Rörlighetsunderstöd kan betalas om du tar emot en anställning eller ett deltidsarbete som pågår minst 2 månader och de dagliga arbetsresorna tar över 3 timmar (vid deltidsarbete 2 timmar). Understödet betalas endast för de faktiska arbetsdagarna.

Rörlighetsunderstödet är lika stort som grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet. Också arbetssökande som inte får en arbetslöshetsförmån på grund av exempelvis tid utan ersättning eller väntetid har rätt till rörlighetsunderstöd.

Rörlighetsunderstöd betalas för högst 5 dagar per vecka och högst så länge som anställningen varar,

  1. för 30 dagar om du tar emot ett jobb som varar i minst 2 månader
  2. för 45 dagar om du tar emot ett jobb som varar i minst 3 månader
  3. för 60 dagar om du tar emot ett jobb som varar i minst 4 månader.

Om du arbetar deltid kan du samtidigt få lön, jämkad arbetslöshetsförmån och rörlighetsunderstöd. Förmånen betalas in på ditt konto i efterskott för perioder på 4 veckor. Den första betalningsperioden är 2 veckor.

Om det krävs utbildning för att en arbetssökande ska kunna ta emot ett arbete kan rörlighetsunderstöd betalas ut också för den tid utbildningen varar förutsatt att de övriga villkoren uppfylls.

Rörlighetsunderstödet kan sökas retroaktivt för 3 månader. Understödet kan betalas till ett höjt belopp om resan till arbetet eller stället för utbildningen är speciellt lång (över 200 km). Förhöjningen är 4,74 euro/dag. 

Om du flyttar på grund av arbete

Rörlighetsunderstöd kan också betalas om du flyttar på grund av arbete. Villkoren gällande anställningens längd och arbetstiden ska uppfyllas också i sådana fall.

Om du flyttar efter att ha tagit emot ett arbete men innan anställningen börjar, kan du få rörlighetsunderstöd även om villkoren inte längre uppfylls när anställningen börjar.

Stödet höjs om du har barn under 18 år att försörja. Barnförhöjningen är

  • 5,23 euro/dag för ett barn
  • 7,68 euro/dag för två barn
  • 9,90 euro/dag för tre eller flera barn.

Om du flyttar på grund av arbete

Rörlighetsunderstöd kan betalas också om du flyttar på grund av arbete. Villkor som gäller arbetsförhållandets längd och den dagliga arbetstiden bör uppfyllas även då.

Gör ansökan så här

Den retroaktiva ansökningstiden är 3 mån. Rörlighetsunderstöd söker du med FPA:s och arbetslöshetskassornas gemensamma blankett Ansökan om rörlighetsunderstöd (pdf, Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbplats)

Fyll i blanketten, skriv ut den och skicka den till FPA. Det står i ansökan vilka bilagor du behöver. Om du ansöker om rörlighetsunderstöd hos din arbetslöshetskassa ska du följa kassans anvisningar.

Läs mer