Storbritanniens och Nordirlands kort

Personer som är sjukförsäkrade i Storbritannien eller Nordirland visar sin rätt till medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården med det europeiska sjukvårdskortet, kortet ”Citzens Rights” eller GHIC-kortet (Global Health Insurance Card). Det finns fem olika kort som används. Personen har rätt till medicinskt nödvändig vård mot en klientavgift.

Ta en kopia av kortet för ansökan om statlig ersättning

Den offentliga hälso- och sjukvården kan ansöka om statlig ersättning för vårdkostnaderna. Ta en kopia av kortet för ansökan om ersättning.

Så här känner du igen ett kort som utfärdats av Storbritannien och Nordirland

Det finns fem olika kort som utfärdas av Storbritannien och Nordirland:

  1. europeiskt sjukvårdskort som utfärdats under EU-medlemskapet och som känns igen på stjärnmönstret med texten UK i mitten i kortets övre högra hörn. Kortet har utfärdats fram till 30.1.2020 och det är i kraft i 5 år.
  2. europeiskt sjukvårdskort som utfärdats under övergångsperioden i samband med Storbritanniens utträde ur EU och som känns igen på bokstavskombinationen UK i kortets övre högra hörn. Kortet har utfärdats under perioden 1.2.2020-10.1.2021 och det är i kraft i 5 år.
  3. ”Citizens Rights” EHIC, som känns igen på hologrammet i kortets övre högra hörn, texten CRA i kortets övre fält och en personlig kod (PIN, personal identification number). Kortet har utfärdats från 20.11.2020 och det är i kraft i 5 år.
  4. ”Citizens Rights EHIC” för studerande, som känns igen på en identifikationskod som är olika för varje land i kortets fält för PIN-koden. Den landspecifika koden begränsar dock inte användningen av kortet, utan med kortet får man medicinskt nödvändig vård i alla EU-länder. Kortet har utfärdats från 20.11.2020 och det är i kraft så länge som studierna utomlands fortgår
  5. GHIC (Global Health Insurance Card), som känns igen på kortmallen som påminner om brittiska flaggan, hologrammet i kortets övre högra hörn samt bokstavskombinationen UK. Kortet har utfärdats från 20.11.2020 och det är i kraft i 5 år.

Kort som beviljats under övergångsperioden i samband med Storbritanniens utträde ur EU. Det kort som beviljades under EU-medlemskapet är i övrigt likadant, men runt bokstavskombinationen finns ett stjärnmönster

”Citizens Rights” EHIC

”Citizens Rights” –EHIC för studerande

GHIC (Global Health Insurance Card)