Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland

Den här sidan innehåller information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om intyget över rätt till vårdförmåner i Finland. Intyget innehåller uppgifter om omfattningen av den vård personen har rätt att få inom den offentliga hälso- och sjukvården.

FPA beviljar ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland om

 • personen inte har hemkommun i Finland men har rätt att anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland
 • personen har hemkommun i Finland men ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz svarar för hans eller hennes sjukvårdskostnader. FPA skickar en kopia av intyget till hälsovårdscentralen i personens hemkommun och till sjukvårdsdistriktet.

Ansökan om statlig ersättning

Intyget innehåller uppgift om huruvida den offentliga hälso- och sjukvården har rätt till statlig ersättning för personens vårdkostnader. Läs mer om statlig ersättning.

Intyget över rätt till vårdförmåner i Finland innehåller uppgifter om

 • omfattningen av den vård personen har rätt att få inom den offentliga hälso- och sjukvården
 • huruvida den offentliga hälso- och sjukvården har rätt till statlig ersättning för vårdkostnaderna
 • huruvida personen har rätt att få sjukvårdsersättningar från FPA för kostnader som orsakats av
  • anlitande av tjänster inom den privata hälso- och sjukvården
  • resor i samband med sjukvård
  • läkemedel som köpts på apotek.

Intyget heter

 • ”intyg över rätt till vårdförmåner i Finland” på svenska
 • “certificate of entitlement to medical care in Finland” på engelska.