Elektroniska läkarutlåtanden och läkarintyg

Elektroniska läkarutlåtanden och läkarintyg försnabbar överföringen av information. Elektroniska utlåtanden och intyg lagras i Patientdataarkivet och därifrån kan de med kundens samtycke förmedlas till FPA, arbetspensionsbolag ock andra aktörer.

Följande intyg och utlåtanden kan för närvarande förmedlas elektroniskt till FPA:

  • SV 6r Läkarintyg A för sjukdagpenning
  • SV 7r Läkarutlåtande B
  • SV 10r Läkarintyg D för specialvårdspenning
  • SV 97r Läkarutlåtande om behov av särskild moderskapsledighet
  • SV 75r Intyg över graviditet eller efterundersökning
  • SV 67r Intyg för reseersättning

Läs mer