Elektroniska läkarutlåtanden och läkarintyg

Elektroniska läkarutlåtanden och läkarintyg försnabbar överföringen av information. De elektroniska utlåtandena och intygen lagras i Patientdataarkivet varifrån de med kundens samtycke kan förmedlas till FPA, arbetspensionsbolag och andra aktörer.

Följande intyg och utlåtanden kan för närvarande förmedlas elektroniskt till FPA:

  • SV 6r Läkarintyg A för sjukdagpenning
  • SV 7r Läkarutlåtande B
  • SV 10r Läkarintyg D för specialvårdspenning
  • SV 97r Läkarutlåtande om behov av särskild moderskapsledighet
  • SV 75r Intyg över graviditet eller efterundersökning
  • SV 67r Intyg för reseersättning.

Så här skickar du ett elektroniskt läkarutlåtande eller läkarintyg till FPA

  1. Fyll i det elektroniska läkarutlåtandet eller läkarintyget i patientdatasystemet.
  2. Be patienten om samtycke till att utlåtandet lämnas in till FPA och anteckna i utlåtandet att patienten har gett sitt samtycke.
  3. Välj FPA som mottagare av utlåtandet.
  4. Förmedla utlåtandet till FPA.

Utlåtandet lagras i Patientdataarkivet och förmedlas till FPA för förmånshandläggning. Du får ett meddelande i patientdatasystemet om att arkiveringen och förmedlingen av utlåtandet har lyckats. Om någonting går fel ger systemet ett felmeddelande.

Patienten kan på Mina Kanta-sidor se utlåtandet och uppgiften om att utlåtandet har förmedlats till FPA. Patienten kan också se utlåtandet i e-tjänsten MittFPA.

Undertecknande av det elektroniska utlåtandet

För elektroniska utlåtanden gäller samma krav på undertecknande som för andra utlåtanden.

Elektronisk underskrift är giltig i läkarutlåtanden och läkarintyg som har förmedlats till FPA via patientdatasystemet.

Om du inte kan förmedla utlåtandet via patientdatasystemet ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för patientens räkning. Du kan skicka utlåtandet till FPA till exempel per post eller per skyddad e-post.

Om du lämnar in ett läkarintyg eller läkarutlåtande till FPA på något annat sätt än via patientdatasystemet, ska det undertecknas för hand eller elektroniskt eller verifieras elektroniskt för att kunna anses godtagbart.

Skärmdumpar eller andra uppgifter som har skrivits ut eller kopierats från Mina Kanta-sidor ersätter inte ett läkarutlåtande eller en kopia av det.

Läs mer