Läkarutlåtande B

Läkarutlåtande B (SV 7r) är en detaljerad utredning om patientens sjukdom och funktionsförmåga samt prognos och plan för fortsättningen, exempelvis om behovet av rehabilitering.

När behöver en kund läkarutlåtande B?

FPA-kunden behöver ett aktuellt B-utlåtande av den behandlande läkaren vid ansökan om följande förmåner:

Använd i första hand det elektroniska B-utlåtandet

Använd det elektroniska B-utlåtandet om det finns att tillgå. Du får i första hand intyg och utlåtanden ur det patientdatasystem som organisationen använder.

Blanketter i pdf-format och pappersblanketter

Om du inte kan använda elektroniska intyg hittar du blanketterna i pdf-format på följande webbplatser:

Du kan också beställa pappersblanketter från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Notera att varken blanketterna i pdf-format eller pappersblanketterna uppdateras längre.

Ett noggrant uppgjort utlåtande är till patientens fördel

Ett läkarutlåtande som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov av att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

Utlåtanden som skrivits utgående från en distansmottagning

För ett läkarutlåtande som grundar sig på distansmottagning gäller samma informations- och kvalitetskrav som för läkarutlåtanden som skrivits på en mottagning. Av utlåtandet ska framgå att bedömningen har gjorts vid en distansmottagning. Ange dessutom

  • var och hur distansmottagningen genomfördes
  • hur patientens identitet fastställdes vid distansmottagningen.

Delta i kurser och utbildningar

När du skriver ett läkarutlåtande B är det viktigt att du gör en noggrann bedömning av arbets- och funktionsförmågan.

Se nedan kurser och utbildningar som hjälper dig att göra bedömningar av arbets- och funktionsförmågan.

Bedömningen av funktionsförmågan – en viktig del av utlåtandet

Kursen ”Toimintakyvyn arviointi – tärkeä osa lausuntoa” (oppiportti.fi) lär dig hur du bedömer patientens funktionsförmåga på mottagningen. Du får öva på att göra bedömningar tillsammans med de läkare som medverkar i videon.

Förmåner vid arbetsoförmåga – principerna för ett bra utlåtande

Kursen ”Työkyvyttömyysetuudet – hyvän lausunnon periaatteet” lär dig vilka uppgifter som ska finnas i ett väl uppgjort utlåtande. På kursen repeteras dessutom de grundläggande principerna för beviljande av FPA-förmåner i samband med arbetsoförmåga.

Stöd för bedömning av arbetsförmågan

På FPA:s webbinarium för läkare som bedömer arbetsförmågan, Tukea työkyvyn arviointiiin (sosiaalivakuutus.fi), besvaras bland annat följande frågor:

  • Vad måste en läkare beakta i fråga om läkarutlåtande B?
  • Var får en läkare råd och information för bedömning av arbetsförmågan?
  • Hur framskrider kundens ärende hos FPA?

Föreläsarna på webbinariet är experter på bedömning av arbetsförmågan.