Läkarutlåtande B för andra ändamål | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkarutlåtande B för andra ändamål

Du kan även skriva ett läkarutlåtande B för andra ändamål. Ett annat ändamål kan till exempel vara

Så här skriver du läkarutlåtande B för andra ändamål

Beakta följande om du skriver ett läkarutlåtande B för något annat ändamål:

  1. Skriv in ändamålet i fältet för fritt formulerad text.
  2. Fyll i bara de punkter som är nödvändiga med tanke på ändamålet.
    • Nödvändiga punkter är i regel sjukdomsuppgifter, anamnes i tillämpliga delar och underskrift. Hoppa över onödiga punkter.
  3. Kontrollera tillsammans med patienten att utlåtandet når rätt mottagare.

Läs mer

Senast ändrad 26.9.2023